#AtmintisAtsakomybeAteitis

#AtmintisAtsakomybeAteitis

Lietuvos žmogaus teisių centras dalyvauja projekte „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje paruošimas ir viešinimas“.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė subūrė ekspertų grupę iš Lietuvos žmogaus teisių ekspertų, bendruomenių aktyvistų, akademinės visuomenės atstovų ir užsienio ekspertų. Ši grupė imasi kurti veiksmingas ir kokybiškas rekomendacijas dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė projektą įgyvendina kartu su partneriais:
Romų visuomenės centru,
Lietuvos žmogaus teisių centru,
Moterų informacijos centru.

Inicijavusi tyrimus ir remdamasi jų rezultatais, pasitelkusi mokslinius darbus bei geruosius pavyzdžius, analizuodama projektus ir socialines iniciatyvas, prisidėjusias prie ksenofobijos apraiškų mažinimo Lietuvos visuomenėje, ši grupė iki metų pabaigos paruoš kokybiškas rekomendacijas ir išvadas, apie veiksmus, kurie geriausiai pasiekia tikslines grupes ir turi esminį poveikį skleidžiant toleranciją, keičiant visuomenės požiūrį į žydų bei romų tautines bendruomenes bei integruojant pažeidžiamiausias grupes į visuomenę.

Naujosios rekomendacijos bus teikiamos EVZ fondui ir viešinamos Europos Sąjungos lygmeniu. Šių rekomendacijų pagrindu EVZ fondas formuos tolimesnių programų gaires, kovojant su antisemitizmo, romofobijos ir ksenofobijos apraiškomis Europos šalyse. Vadovaujantis jomis, bus siekiama efektyviai šalinti Lietuvos visuomenėje netoleranciją skatinančius stereotipus, mažinti atskirtį tarp etninių sluoksnių, užkirsti kelią įvairioms neapykantos „kitokiems“ apraiškoms.

Projektą papildys informacinė kampanija #AtmintisAtsakomybeAteitis.

Bus dalijamasi informacija socialiniuose tinkluose, straipsniais Lietuvos žiniasklaidoje, organizuojami įvairūs renginiai, orientuoti į visuomenės švietimą apie tragišką žydų ir romų patirtį Holokausto metu ir sklaidys ksenofobinius mitus. Tikimasi didinti visuomenės informuotumą apie šias etnines mažumas, sukurti palankią terpę diskusijoms, skleistis nuomonėms, o taip pat – įgyti visuomenės pritarimą įgyvendinant antidiskriminacines priemones, plečiant socialinę valią priešintis netolerancijos apraiškoms romų ir žydų bendruomenių atžvilgiu.

Sukurtos rekomendacijos bus pristatytos baigiamojoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje paminėti tarptautinę dieną prieš fašizmą ir antisemitizmą. Konferencijos erdvėje tikimasi plėtoti efektyvų valdžios institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus dialogą, pasidalyti patirtimi ir rekomendacijomis, siekiant užtikrinti tautinių bendruomenių teisių ir laisvių įtvirtinimą bei įgyvendinimą, demokratinių procesų ir pilietinės visuomenės Lietuvoje stiprinimą ir tolerancijos sklaidą.

Organizatoriai tiki, kad veiksmingų rekomendacijų kovai su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje sukurti neįmanoma be glaudaus bendradarbiavimo tarp įvairiausių sričių specialistų ir žydų bei romų tautinių bendruomenių, kurie iš tikro patiria įvairaus pobūdžio atvirą ir paslėptą diskriminaciją.

Projektą remia Vokietijos EVZ fondas („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, liet. „Atmintis, Atsakomybė, Ateitis“). Fondas finansuoja sistemingus ir ilgalaikius tyrimus, analizuojančius romų ir žydų diskriminavimą bei marginalizaciją Europoje.

Daugiau informacijos projects@lzb.lt

EVZ_logo_manoteisems_dydis