Projektai 2020

Lietuvos žmogaus teisių centras pradeda projektą „Skurdo patirtį turinčių žmonių įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimus“ (darbinis pavadinimas „Pokyčių forumas”) vykdymo. Projektas skirtas įtraukti pažeidžiamas grupes – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis – į nacionalinio ir vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą ir įgalinti atstovauti savo interesams.

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais pradeda vykdyti projektą „Skurdas nėra pasirinkimas“, skirtą didinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų, susijusių su skurdu ir socialine atskirtimi, priėmimą. Projekto metu bus teikiami teisės aktų pakeitimų siūlymai, rengiamos viešosios nuomonės...