Ataskaitos

Dirbdamos (-i) Lietuvos žmogaus teisių centre (LŽTC), kasdien siekiame mažinti atotrūkį tarp viešai deklaruojamų vertybių bei idealų – laisvos, vakarietiškos, demokratiškos, žmogaus teises užtikrinančios Lietuvos – ir realybės, kurioje žmonės...

Lietuvos žmogaus teisių centras (toliau – LŽTC) yra  viena seniausių nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų Lietuvoje, kuri įkurta 1994 m. LŽTC vyko žmogaus teisių advokaciją, komunikaciją ir švietimą. Svarbiausi Lietuvos žmogaus teisių...

Lietuvos žmogaus teisių centras (toliau – LŽTC) yra  viena seniausių nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų Lietuvoje, kuri įkurta 1994 m. LŽTC vyko žmogaus teisių advokaciją, komunikaciją ir švietimą. Svarbiausi Lietuvos žmogaus teisių...

Lietuvos žmogaus teisių centras  –  viena seniausių nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų Lietuvoje, kuri įkurtas 1994 m. Centras vyko žmogaus teisių advokaciją, komunikaciją ir švietimą. Svarbiausi Lietuvos žmogaus teisių centro veiklos akcentai...

Lietuvos žmogaus teisių centras atsiskaito visuomenei ir skelbia savo 2019 m. veiklos ir finansinę ataskaitas. Svarbiausi veiklos ataskaitos akcentai 2019 metais Centras minėjo savo veiklos 25-mėtį. Per šiuos metus Lietuva nuėjo...

2017 metais Lietuvos žmogaus teisių centras aktyviai dirbo moterų teisių, antisemitizmo, romafobijos, vaiko teisių srityse ir kt. 2017 m. pradžioje aktyviai prisidėjome prie vadinamosios vaiko teisių revoliucijos. Kartu su kitomis nevyriausybinėmis...

Praėję metai mums buvo nelengvi. Savarankiškai ir kartu su partneriais įgyvendinome ne vieną iniciatyvą, prisidėjusią prie tolerancijos,  kritinio mąstymo bei demokratijos procesų sklaidos. Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo viduryje Vilniaus, Kauno, Panevėžio...

Mielas Lietuvos žmogaus teisių centro drauge, Praėję metai Lietuvos žmogaus teisių centrui buvo vieni sėkmingiausių. Atkreipėme viso pasaulio dėmesį į rasizmą virusiniu tapusiu klipu „Eksperimentas VERTIMAS“, su žmogaus teisių portalu manoteises.lt įsitvirtinome...

Lapkričio 15 dieną Lietuvos žmogaus teisių centras pradeda įgyvendinti projektą „Mano teisės – aktyvus dalyvavimas“, kuris finansuojamas EEA Grants, NVO programos Lietuvoje lėšomis. Projekto tikslas – stiprinti informacijos apie žmogaus teises prieinamumą, skatinti...

Trys nevyriausybinės organizacijos – Lygių galimybių plėtros centras, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras, gavę paramą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas...