Pranešimai

LR Seimo Žmogaus teisių komitetas (toliau – Komitetas) 2022 m. gegužės 11 d. posėdyje svarstė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-1378 (toliau – Projektas) ir 2022 m. gegužės 17 d. kreipėsi į Lietuvos žmogaus teisių centrą (toliau – Centras) dėl įstatymo projekto ekspertinio vertinimo. Centras susipažino su Projektu ir žemiau teikia savo poziciją, kuriai palaikymą išreiškė Žmogaus teisių organizacijų koalicija (toliau – Koalicija).

Maloniai kviečiame mokytojas (-us), pagalbos mokiniui specialistus (-es), jaunimo darbuotojas (-us) bei neformalaus ugdymo švietėjus (-as) į mokymus „Ugdymas gyvenimui: žmogaus teisių temos ir metodai darbe su jaunimu“, vyksiančius birželio 20-24 d. atradimų ir kūrybos erdvėje „Inovatorių slėnis“ (Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.). Patyriminiuose mokymuose kalbėsime apie tai, kaip klasėje ir darbe su jaunuoliais pristatyti įvairias žmogaus teisių temas  – lygybę, nediskriminavimą, įvairovės priėmimą, bei jas sėkmingai integruoti į darbą su jaunimu formaliajame ir neformaliajame švietime.