Pranešimai

LR Seimo Žmogaus teisių komitetas (toliau – Komitetas) 2022 m. gegužės 11 d. posėdyje svarstė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-1378 (toliau – Projektas) ir 2022 m. gegužės 17 d. kreipėsi į Lietuvos žmogaus teisių centrą (toliau – Centras) dėl įstatymo projekto ekspertinio vertinimo. Centras susipažino su Projektu ir žemiau teikia savo poziciją, kuriai palaikymą išreiškė Žmogaus teisių organizacijų koalicija (toliau – Koalicija).

Maloniai kviečiame mokytojas (-us), pagalbos mokiniui specialistus (-es), jaunimo darbuotojas (-us) bei neformalaus ugdymo švietėjus (-as) į mokymus „Ugdymas gyvenimui: žmogaus teisių temos ir metodai darbe su jaunimu“, vyksiančius birželio 20-24 d. atradimų ir kūrybos erdvėje „Inovatorių slėnis“ (Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.). Patyriminiuose mokymuose kalbėsime apie tai, kaip klasėje ir darbe su jaunuoliais pristatyti įvairias žmogaus teisių temas  – lygybę, nediskriminavimą, įvairovės priėmimą, bei jas sėkmingai integruoti į darbą su jaunimu formaliajame ir neformaliajame švietime.

Seimo pavasario sesija prasidėjo vos prieš dvi savaites. Tačiau net ir šio trumpo laiko pakako įžiebti ugnį, kurios visai nereikėjo. Dar artėjant šiai Seimo sesijai pasigirdo balsų, sakančių, kad dalis žmogaus teisių klausimų, ypač lyčiai neutralios partnerystės įstatymas, neturėtų būti svarstomi. Vyksta karas Ukrainoje – ne laikas priešinti visuomenę.