Dalyvauk žurnalistiniame tyrime „Kas mus moko tyčiotis?”

Dalyvauk žurnalistiniame tyrime „Kas mus moko tyčiotis?”

Nuolatiniai smurto ir agresijos protrūkiai rodo, kad gyvename visuomenėje, kuri nepasižymi gera psichikos sveikata. Viešoje erdvėje – televizijos laidose, spaudoje kone kasdien galima aptikti tokios informacijos ir reiškinių, kai atvirai šaipomasi ar tyčiojamasi iš žmogaus. Kol vieni suaugę žemins kitus suaugusiuosius, tokie elgesio pavyzdžiai menkins ir prevencinių programų naudą mokyklose.

Todėl laukiame kritiško vyresniųjų klasių moksleivių žvilgsnio į Lietuvos žiniasklaidą ir kviečiame juos analizuoti televizijos, radijo laidas, viešoje erdvėje publikuojamus straipsnius ir atrasti patyčių technologijas, naudojamas populiarumui siekti, bei nagrinėti, kaip tai veikia jų bendraamžius.

Konkurso tyrimo temos gali būti įvairios, pavyzdžiui, „Ar suaugusieji viešoje erdvėje elgiasi etiškai?“, „Kas yra humoras, o kas – patyčios?“, „Televiziniai personažai mokantys mus tyčiotis“, „Televizinių konkursų žiuri elgesys ir patyčios“, „Iš kokių socialinių grupių viešojoje erdvėje tyčiojamasi dažniausiai?“; „Nekorektiškiausi laidų vedėjai/ žurnalistai“ ir kt.

Konkursas – „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016“ dalis, kurią inicijuoja “Vaikų linija”. Konkursą organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, žmogaus teisių portalas manoteises.lt.

Darbų laukiame iki 2016 m. kovo 7 d., geriausi bus apdovanoti diplomais ir publikuoti žmogaus teisių portale manoteises.lt.

Daugiau informacijos apie konkursui teikiamų darbų formatą, apimtį ir vertinimo kriterijus – prisegtuke.

Konkurso „Kas mus moko tyčiotis?” taisyklės.