Dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo projekto

Dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo projekto

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) negali nereaguoti į pastaruoju metu Lietuvos Respublikos Seime padažnėjusias iniciatyvas, kuriomis siekiama paminti Lietuvos pažangą žmogaus teisių apsaugos srityje, sumenkinti valstybės autoritetą tarptautinės bendruomenės akyse.

Vienas vėliausių pavyzdžių, yra praėjusią savaitę Seime nuskambėjusi iniciatyva, siekianti kriminalizuoti homoseksualius asmenų santykius, prilyginant juos nekrofilijai ir zoofilijai. Šis įstatymo projektas ne tik pademonstravo dalies Seimo narių neišprusimą, bet ir sukėlė didelės visuomenės dalies nepasitenkinimą, jog po beveik dviejų dešimtmečių pažangos norima sugrąžinti teisinį reguliavimą į tarybinius laikus.
Šią savaitę Seime bus svarstomas kitas, ne mažiau prieštaringas įstatymo projektas. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projektas jau sulaukė ne tik visuomeninių organizacijų kritikos, bet ir tarptautinės bendruomenės reakcijos (susirūpinimą dėl įstatymo projekto nuostatų išreiškė ir Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras Thommas Hammarberg).

Lietuvos žmogaus teisių centras prisideda prie šio įstatymo projekto kritikos ir mano, kad kai kurios jo nuostatos tik pagilins ir taip didelę homoseksualių ir biseksualių Lietuvos piliečių atskirtį bei diskriminaciją.

Lietuvos žmogaus teisių centras mano, kad:

– įstatymo projekte vartojamos sąvokos „agitacija“, „šeimos santykiai“, „šeimos vertybės“ yra neaiškios, neapibrėžtos nei pačiame įstatymo projekte, nei kituose teisės aktuose, todėl gali būti plačiai traktuojamos. Plečiamasis tokių sąvokų aiškinimas gali turėti neigiamų pasekmių mokytojams, kitiems švietimo veikla užsiimantiems asmenims.
– Įstatymo projekto nuostatos gali suvaržyti žmogaus teisių švietimo iniciatyvas, uždrausti informacijos apie homoseksualius ir biseksualius žmones pateikimą visuomenei ir nepilnamečiams. Tai ne tik susikirstų su dabar galiojančiais teisės aktais (Lygių galimybių įstatymu ir kt.), bet, tikėtina, prieštarautų pagrindiniam šalies įstatymui – Konstitucijai.
– Nekokybiškas, teisiškai ydingas įstatymo projektas gali ne tik sustiprinti ir taip aukštą jaunimo nepakantumo lygį, didinti socialinę įtampą, ksenofobiją homoseksualių ir biseksualių asmenų atžvilgiu, bet ir sumenkinti valstybės autoritetą tarptautinės bendruomenės akyse.
Todėl Lietuvos žmogaus teisių centras prašo Seimo narių aktyviai dalyvauti svarstant šį teisės aktą, kritiškai diskutuoti ir priimti sprendimus atsižvelgiant tiek į nevyriausybinių organizacijų, žmogaus teisių specialistų bei tarptautinių institucijų atstovų pastabas.