Ekspertinės paslaugos

TEISĖS AKTŲ VERTINIMAS

LŽTC atlieka nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų vertinimą, rengia lyginamąsias apžvalgas ir jų pristatymus.

KONSULTACIJOS

LŽTC teikia konsultacijas valstybinėms institucijoms, viešosioms ir švietimo įstaigoms bei privačioms įmonėms apie:

  • saugios darbo aplinkos kūrimą;
  • priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo darbe prevenciją;
  • nediskriminavimo principus;
  • įvairovės skatinimą ir skirtingų grupių poreikių užtikrinimą darbo vietoje ar paslaugų teikimo srityse.

TYRIMAI

LŽTC vykdo teisinius ir sociologinius tyrimus žmogaus teisių užtikrinimo ir įgyvendinimo klausimais. Atliekame teisinės bazės analizę ir atitikties tarptautiniams žmogaus teisių standartams vertinamąsias apžvalgas. Bendradarbiaudami su įvairių sričių specialistais ir mokslininkais (sociologais (-ėmis), psichologais (-ėmis), ekonomistais (-ėmis) ir kt.) įgyvendiname kokybinius tyrimus, rengiame duomenų analizes, apžvalgas ir pristatymus.

PASKAITOS, PRANEŠIMAI IR DISKUSIJOS

LŽTC ekspertai (-ės) veda paskaitas, pranešimus ir organizuoja diskusijas apie žmogaus teisių situaciją bei problematiką Lietuvoje bei tarptautinius žmogaus teisių standartus. Pagal poreikį rengiame pranešimus ir diskusijas apie konkrečias žmogaus teisių temas (lyčių lygybę, rasinę ar tautinę diskriminaciją, smurtą artimoje aplinkoje, neapykantos nusikaltimus ir kt.)