Europos tinklas prieš rasizmą

Europos tinklas prieš rasizmą

Europos tinklas prieš rasizmą (angl. European Network Against Racism, toliau – ENAR) yra skėtinė organizacija, vienijanti Europos Sąjungos nevyriausybines organizacijas, kovojančias su rasizmu bei jo apraiškomis, iš to kylančia diskriminacija. Šiuo metu tinklą vienija daugiau nei 200 organizacijų visoje Europoje.

Lietuvoje Europos tinklą prieš rasizmą sudaro keturios organizacijos:

Lietuvos žmogaus teisių centras užima nacionalinės platformos koordinatoriaus poziciją. ENAR narės yra ES valstybių nevyriausybinės organizacijos, susibūrusios į bendrą sąjungą su priešaky esančia koordinuojančia institucija, kurios atstovas tiesiogiai bendradarbiauja su ENAR sekretoriatu, dalyvauja metiniuose susitikimuose, mokymuose ir skleidžia gautą informaciją likusioms nacionalinėms institucijoms (tautinių mažumų, imigrantų asociacijos, informaciniai centrai, mažumų grupes ginančios organizacijos, profesinės sąjungos, tikinčiųjų ir kitos organizacijos), prisijungusioms prie tarptautinio ENAR tinklo. Šis tinklas siekia duoti atkirtį rasizmui, ksenofobijai, antisemitizmui ir islamofobijai bei propaguoja ES ir trečiųjų šalių piliečių lygiateisiškumo idėją.

ENAR vizija – Europa laisva nuo rasizmo, netolerancijos, kur kiekvienas individas turi lygias galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

ENAR tiki, kad koordinuota nevyriausybinių organizacijų bendra veikla gali prisidėti prie kovos su etninių ir religinių mažumų diskriminacija.

ENAR būstinė – Briuselyje.

Kokia nauda organizacijai?
• Prisijungimas prie šio tinklo atveria galimybes visada gauti informaciją apie tiek tarptautiniu, tiek Europos mastu vykstančius pasikeitimus diskriminacijos tema, naujai priimtus teisės aktus;
• Galimybė prisijungusioms narėms tarpusavyje keistis informacija, patirtimi, padedančia plėsti anti-diskriminacinę politiką šalyje;
• Tapimas ENAR nare – vienas geriausių būdų norint kovoti su šalyje susidariusia priešprieša tarp socialinių mažumų, visuomenės daugumos ir valstybės institucijų;
• Kasmetiniai ENAR susitikimai skatina dalintis, skleisti informaciją tarp institucijų, užtikrinančių žmogaus teises įvairiose šalyse, o to rezultatas – patikimesnė žmogaus teisių apsaugos plėtra šalyje.

Šešėlinės ataskaitos „Rasizmas Europoje“ ir „Rasizmas Lietuvoje“
• Vienas iš instrumentų padėti suprasti tikrąją diskriminacijos situaciją šalyse – kasmet rengiamos ENAR šešėlinės ataskaitos „Rasizmas Europoje“. Ataskaitos rašomos remiantis skirtingų šalių nacionalinėmis ataskaitos.
• Nacionalinėse ataskaitose analizuojama etninių, kalbinių, religinių mažumų, migrantų, pabėgėlių padėtis konkrečiose valstybėse, pabėgėlių klausimų sprendimas, rasinis skirstymas (angl. „racial profiling“), jo vaizdavimas žiniasklaidoje, politiniai sprendimai ir teisiniai pakeitimai.
• Šešėlinės ataskaitos dažniausiai pateikia rekomendacijas ES ir šalių vyriausybėms.
• Šešėlines ataskaitas „Rasizmas Lietuvoje“ nuo 2005 m. teikia Lietuvos žmogaus teisių centras

Norite prisijungti:
ENAR tinklo nariais gali tapti bet kuri organizacija, veikianti pagal tinklo principus.
Jeigu jus domina narystė ENAR arba pageidaujate gauti daugiau informacijos rašykite: birute@lchr.lt