Kvietimas į konferenciją „Nuomonės raiška internete: žmogaus teisės, etika ir teisinė praktika“

Kvietimas į konferenciją „Nuomonės raiška internete: žmogaus teisės, etika ir teisinė praktika“

Lietuvos žmogaus teisių centras, minėdamas savo veiklos dvidešimtmetį, kviečia Jus į tarptautinę konferenciją “Nuomonės raiška internete: žmogaus teisės, etika ir teismų praktika”.

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje bus nagrinėjama žodžio laisvės ribos: remiantis ekspertų žiniomis bei užsienio partnerių patirtimi analizuojamos ir lyginamos šiuolaikinės žodžio laisvės ribos, kada baigiasi nuomonės raiška ir prasideda neapykantos kurstymas, šios ribos kaita bei suderinamumas su etikos ir žmogaus teisių standartais.

Laisvė reikšti nuomonę arba žodžio laisvė įtvirtinta tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje, tiek tarptautiniuose aktuose, tokiuose kaip Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (19 straipsnis) arba Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (10 straipsnis). Nuomonės raiška yra neatsiejama nuo kitų žmogaus teisių, taip pat tai ir viena svarbiausių politinių teisių. Vis dėlto, yra svarbu supranti, kad žodžio laisvė nėra absoliuti. Jos ribos apibrėžiamos įstatymais bei teismų praktika, o LR Konstitucija įtvirtina, kad „[l]aisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija“. Viešajame diskurse nuolat susiduriama su klausimais, kur žodžio laisvės ribos, žiniasklaidos etikos standartai siekiant reitingų kelia diskusijų, o internetinėje erdvėje seniai įsitvirtinusi nuomonės raiškos platforma, kurioje klesti neapykantos kalba, tačiau įrodyti baudžiamąją veiką yra sunku.

Renginio vieta: LR Teisingumo ministerijos konferencijų salė

Renginio laikas: 2015 m. kovo 26 d., 9:00 – 17:00.

Rekomenduojame Jums dalyvauti, jei:

  • esate prokuratūros, teismų, teisėsaugos atstovas,
  • politikos formuotojas,
  • nevyriausybinės organizacijos atstovas,
  • esate advokatas,
  • žiniasklaidos atstovas.

Turinys: perteikiant užsienio ir Lietuvos ekspertų žinias ir patirtį stiprinti ikiteisminių tyrimų ir teismų kompetenciją tiriant ir nagrinėjant neapykantos kalbos atvejus/bylas, nustatant nuomonės raiškos ribas, jų santykį su etiškumo ir žmogaus teisių standartais. Taip pat stiprinti žiniasklaidos etiką ir multikultūrinį dialogą.

Renginio struktūra: Konferencijos metu užsienio ir Lietuvos mokslininkai, teismų sistemos atstovai, teisininkai, aktyvistai ir praktikai skaitys pranešimus. Tarp pranešimų, organizatoriai kvies specialistus, ekspertus dalyvauti diskusijose. Konferencija sudaryta iš dviejų dalių: (1) žodžio laisvės ribų kaita ir (2) neapykantos kalbos tyrimai.

Po konferencijos bus išplatintas elektroninis leidinys su tyrimų rezultatais ir konferencijos pranešimais.

Konferencija vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Įėjimas laisvas, užsiregistravus..