Leidiniai apie diskriminaciją profesinėms sąjungoms ir NVO

Leidiniai apie diskriminaciją profesinėms sąjungoms ir NVO

Lygių galimybių plėtros centras, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras pradėjo įgyvendinti projektą „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“ beveik prieš dvejus metus. Pagrindinė projekto idėja – inicijuoti dialogą su darbdaviais, darbuotojais, jų profsąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant kompleksinio diskriminacijos prevencijos klausimų sprendimo. Projektas gausus ne tik renginiais, kurių suorganizuota virš 120, bet ir leidiniais. Organizacijos jau spėjo parengti, išleisti ir išplatinti 12 elektroninio leidinio „NVO gidas“ numerių, baigiamas rengti 12-asis „Profsąjungų gido“ numeris.

„„NVO gidas“ – tai lengvai prieinamas ir pritaikomas informacijos šaltinis nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms ar norinčioms pradėti dirbti kovos su diskriminacija srityje, – sako projekto vykdytojai. – Tuo tarpu „Profsąjungų gidas“ yra skirtas profesinėms sąjungoms, jų nariams bei asmenims, kurie nepriklauso profsąjungoms, tačiau domisi, ką daryti diskriminacijos darbe atvejais.“

Profsąjungos Lietuvoje nėra aktyvios diskriminacijos įvairiais pagrindai prevencijos srityje, nors kitų ES šalių patirtis rodo, kad potencialiai turi galingus svertus. „Profsąjungų gide“ aptariama, kodėl naudinga jungtis į profsąjungas, kaip atpažinti diskriminacijos darbe atvejus, kur kreiptis įtarus galimą diskriminaciją. Leidinyje apžvelgiami pagrindiniai profsąjungų darbą ir pagalbą kovoje su diskriminaciją reglamentuojantys teisiniai aspektai, advokacijos principai, pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip profesinės sąjungos gali aktyviau daryti įtaką sprendimų priėmimui ir formuoti viešąją nuomonę bei politiką diskriminacijos prevencijos klausimais. „NVO gidas“ padeda užpildyti priemonių, skirtų praktiniam NVO darbui nediskriminavimo srityje, spragą. Tai savotiškas pradžiamokslis, tiems, kas nori įsijungti į diskriminacijos prevencijos darbą, leidžiantis praplėsti NVO, dirbančių šioje srityje gretas.

Organizacijos taip pat išleido darbdaviams skirtą leidinį „Įvairovė verslo sėkmei“, kuriame pateikiama informacija apie tai, kodėl ir kaip diegti savo įmonėje antidiskriminacines priemones. „Žmonių įvairovė yra neatsiejamas modernios visuomenės bruožas, todėl svarbu ieškoti būdų, kaip veiksmingai pasitelkti jų kūrybinį potencialą, gebėjimus ir kompetencijas bendrai visuomenės gerovei. Šis leidinys sudomins kiekvieną ieškantį patarimų, kaip žengti pirmuosius žingsnius pasitelkiant įvairovę verslo sėkmei“, – teigia projekto vykdytojai.

Praeitais metais projektą įgyvendinančios organizacijos parengė radijo ir televizijos laidų ciklą. „Laidose pateikėme informaciją apie diskriminaciją patiriančių asmenų grupių padėtį, jų integracijos Lietuvos visuomenėje svarbą, pristatėme gerąsias patirtis. Skatinome keisti prietarais pagrįstas Lietuvos visuomenės nuostatas, mažinti nepakantumą bei ugdyti atvirumą įvairovei darbo aplinkoje bei viešojoje erdvėje“, – teigiama leidinyje.

Radijo internetinėje svetainėje. Visus projekto metu išleistus leidinius galite rasti projekto vykdytojų, o radijo laidų „Visuomenės barometras“ įrašus – Žinių radijo internetinėje svetainėje.