Leidiniai, šešėlinės ataskaitos

Leidiniai, šešėlinės ataskaitos

Lietuvos žmogaus teisių centro šešėlinės ataskaitos „Rasizmas Lietuvoje“

Europos tinklas prieš rasizmą (angl. European Network Against Racism, toliau – ENAR), kuriam Lietuvoje atstovauja Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras ir Romų visuomenės centras, kiekvienais metais pristato ENAR šešėlines ataskaitas „Rasizmas Europoje“. Šios ataskaitos rašomos remiantis skirtingų šalių nacionalinėmis ataskaitomis.

Šešėlinėse ataskaitose analizuojama etninių, kalbinių, religinių bendruomenių, migrantų, pabėgėlių padėtis konkrečiose valstybėse, pabėgėlių klausimų sprendimas, jų vaizdavimas žiniasklaidoje, incidentai, struktūrinės problemos, politiniai sprendimai ir teisės aktų pakeitimai.

Lietuvoje šias ataskaitos nuo 2005 metų rengia ir Europos mastu veikiančiam tinklui teikia Lietuvos žmogaus teisių centras.

Kviečiame susipažinti su parengtomis ataskaitomis.

Ataskaitos lietuvių kalba

Ataskaitos anglų kalba
(ieškome savanorių, galinčių jas išversti į lietuvių kalbą):

Kaip kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą

2006 m lapkričio mėn. Lietuvos žmogaus teisių centras išleido antrąjį informacinio biuletenio „Kaip kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą“ leidimą. Leidinio išleidimą parėmė Europos Tarybos informacinis biuras. Atnaujintame leidinyje pateikiamas trumpas Žmogaus teisių konvencijos komentaras, apibūdinami priimtinumo kriterijai, paaiškinama kreipimosi tvarka. Leidinyje taip pat įsegtas kreipimosi į Europos Žmogaus Teisių Teismą formuliaras.

Prekyba žmonėmis: prevencija, apsauga, problemos sprendimo būdai

2006 m. pabaigoje Lietuvos žmogaus teisių centras parengė spausdinimui leidinį „Prekyba žmonėmis: prevencija, apsauga, problemos sprendimo būdai“. Leidinyje pateikta aktuali problematika, aptariami nacionaliniai bei tarptautiniai kovos su prekyba žmonėmis instrumentai. Leidinio spausdinta versija turėtų pasirodyti 2007m. pradžioje. Projektą remia Europos Taryba.

Human Rights. Minority Rights

2006 m. pabaigoje LŽTC išleido knygą „Human Rights. Minority Rights“. Leidinyje anglų kalba išsamiai nagrinėjama tautinių mažumų teisių problematika, pilietybės klausimai, apžvelgiami naujausi sociologiniai tyrimai tolerancijos ir nediskriminavimo srityje. Knygos išleidimą parėmė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.