Lietuvos žmogaus teisių centras 2010 m.

Lietuvos žmogaus teisių centras 2010 m.

Kaip praneša žiniasklaidos priemonės, vėl bandoma uždrausti taikias eitynes už lygybę „Baltic pride 2010“. Laikinasis generalinis prokuroras Raimondas Petrauskas prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo atšaukti sostinės savivaldybės leidimą 2010 gegužės 8 d. organizuoti eitynes „Už lygybę“. Gautas ir eksparlamentaro S. Buškevičiaus prašymai panaikinti sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus leisti organizuoti mieste eitynes „Už lygybę“. Teismo prašoma taikyti laikinąsias priemones – laikinai sustabdyti ginčijamų teisės aktų (t.y. savivaldybės leidimų) galiojimą. Lietuvos žmogaus teisių centras ragina Lietuvos valstybės institucijas ir pareigūnus užtikrinti žmogaus teisę rinktis į taikius susirinkimus.

Lietuvos žmogaus teisių centras, kartu su kitomis žmogaus teisių nevyriausybinėmis organizacijomis, palaikydamas Europos tinklo prieš rasizmą iniciatyvą, ragina Prancūzijos Vyriausybę sustabdyti diskriminacinę migracijos politiką romų atžvilgiu.

Žmogaus teisių aktyvistai, pilietinės visuomenės atstovai atviru laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką ir Laikinosios Seimo narių grupės „Už lygybę“ pirmininkę Mariją Aušrinę Pavilionienę, prašydami viešai pareikšti savo poziciją dėl Seime svarstomų Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų, kuriomis siekiama varžyti žmogaus teises ir diskriminuoti asmenis seksualinės orientacijos pagrindu.

Birželio 21 d., Vilniaus Rotušėje vyko tarptautinė konferencija „Moterų ir vyrų lygybė, pažanga, iššūkiai ir gerosios patirtys“, kurioje aukšto lygio Europos Sąjungos institucijų bei valstybių narių atstovai aptarė lyčių lygybės klausimus. Konferencijoje be Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir teisingumo, pagrindinių teisių bei pilietybės reikalų komisarės Viviane Reding dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Eva-Britt Svensson.

Lietuvos žmogaus teisių centro direktorius Gediminas Andriukaitis ir teisininkė Birutė Sabatauskaitė susitiko su Europos Komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) atstovais. ECRI delegacija lankėsi Lietuvoje 2010 m. lapkričio 22-26 d., ruošiantis teikti naują stebėjimo ataskaitą apie Lietuvią. Vizito metu, ECRI atstovai rinko informaciją apie rekomendacijų, kurias pateikė Lietuvos valstybinėms institucijoms 2006 metais, įgyvendinimą ir rinko informaciją apie naujus atvejus.

ECRI, remdamasi vizito metu surinkta informacija, parengs naujas rekomendacijas, kokių priemonių turėtų imtis Lietuvos valstybinės institucijos, norint įveikti rasizmą, rasinę disriminaciją, ksenofobiją ir netoleranciją.