Lietuvos žmogaus teisių centras 2011 m.

Lietuvos žmogaus teisių centras 2011 m.

Vienas svarbiausių 2011 m. įvykių bendradarbiavimo su kitomis žmogaus teisių NVO srityje yra tai, kad nevyriausybinės organizacijos, dirbančios žmogaus teisių ir antidiskriminacijos srityje, nutarė suvienyti jėgas ir veikti išvien įtvirtinant žmogaus teises ir laisves, lygių galimybių bei nediskriminavimo principus Lietuvoje. Šiuo tikslu aštuonios nevyriausybinės organizacijos susivienijo į Žmogaus teisių koaliciją, kuri stebi teisės aktų rengimą ir priėmimą, viešai reaguoja į aktualius bei potencialius žmogaus teisių pažeidimus bei siekia, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų teisėto vertinimo.

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis pateikė ataskaitas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai apie žmogaus teisių situaciją Lietuvoje. Ataskaitas, siekdami informuoti apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, JT Žmogaus teisių tarybai taip pat pateikė Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių teisių ir socialinės plėtros institutas, Paramos vaikams centras ir Caritas Lietuva.

LŽTC pasisako prieš bandymus įstatymiškai susidoroti su kovojančiais už žmogaus teises. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimui 2011 m. balandžio 28 d. buvo pateiktas antrasis projekto variantas, teikia pastabas dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 bei 2591 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 21430 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-2595 (2).

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su kitomis septyniomis NVO, sudarančiomis Žmogaus teisių koaliciją, dalyvavo JAV Valstybės sekretorės Hilary Rodham Clinton susitikime su pilietinės visuomenės organizacijomis iš viso pasaulio. Žmogaus teisių koalicijai Valstybės sekretorė skyrė ypatingą dėmesį ir išklausė LŽTC teisininkės trumpo Žmogaus teisių koalicijos pristatymo, kodėl aštuonios nevyriausybinės organizacijos susivienijo ir ką ruošiasi veikti ateityje.

 

2011 m. Lietuvos žmogaus teisių centro veiklos ataskaita rasite ČIA.