Lietuvos žmogaus teisių centras 2013 m.

Lietuvos žmogaus teisių centras 2013 m.

Lapkričio 15 dieną Lietuvos žmogaus teisių centras pradeda įgyvendinti projektą „Mano teisės – aktyvus dalyvavimas“, kuris finansuojamas EEA Grants, NVO programos Lietuvoje lėšomis.

Projekto tikslas – stiprinti informacijos apie žmogaus teises prieinamumą, skatinti žmogaus teisių diskursą, įtraukiant plačiąją visuomenę, žmogaus teisių srityje (plačiąja prasme) veikiančias organizacijas, stiprinti šių organizacijų ir piliečių ryšį, sudaryti sąlygas pastoviam jų bendravimui, leisiančiam identifikuoti sistemines žmogaus teisių problemas ir imtis būdų jas spręsti.

Žmogaus teisių kino festivalį „Nepatogus kinas“ aplanko penkiolika tūkstančių Lietuvos miestų gyventojų. Festivalis tampa žiūrovų skaičiumi didžiausias per septynerius savo gyvavimo metus. Pirmą kartą festivalis atvyksta į Telšius, Tauragę ir Jurbarką.

Lietuvai pradedant savo pirmąjį rotuojantį, šešis mėnesius truksiantį pirmininkavimą ES Tarybai, Amnesty International“ Vyriausybės kancleriui Alminui Mačiuliui Vilniuje įteikė Lietuvos pirmininkavimui ES skirtas rekomendacijas. Organizacija prašė, kad pirmininkaujanti valstybė imtųsi konkrečių žingsnių svarbiausiais klausimais, demonstruodama ES pasišventimą ginti žmogaus teises tiek ES viduje, tiek ir savo išoriniuose santykiuose.

Žmogaus teises ginančios organizacijos sveikina birželio 6 dieną LR Vyriausybės priimtą sprendimą pasirašyti Europos Tarybos konvenciją „Dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei šalinimo“. Ši Konvencija yra svarbus dokumentas užkardant smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje ir visuomenėje.

Nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos sakaliukų sąjunga, Lietuvos žmogaus teisių centras ir organizacija „Romų integracijos namai“ ragina teisėsaugos institucijas, vykdančias kovą su nusikalstama veika, laikytis žmogaus teisių, vaiko teisių bei saugoti žmonių garbę ir orumą. Gegužės 14 d. ankstyvą rytą Kirtimų gyvenvietėje įvykdytos kratos, kurioms buvo sutelktos didžiulės policijos pajėgos. Kirtimų gyvenvietėje gyvena 378 romai, iš jų – 183 vaikai. Vykdant kovą su nusikalstamumu, prašoma įvertinti policijos pareigūnų veiksmus, emociškai žalojančius nepilnamečius, sėjančius paniką, baimę ir nepasitikėjimą asmenimis, kurie turėtų stiprinti, ginti ir užtikrinti saugumą Lietuvos valstybėje visiems jos gyventojams.

Europos tinklo prieš rasizmą valdyba, susitikimo Dubline metu, Airijai pirmininkaujant Europos Sąjungai, ragina Airijos partijas neleisti savo nariams ar atstovams naudotis rasistiniu ar ksenofobiniu diskursu, siekiant trumpalaikių politinių tikslų.

Beveik visą kovo mėnesį Lietuvos žmogaus teisių centro komanda keliavo po Lietuvos mokyklas siekdama inicijuoti aktyvų dialogą tarp mokinių apie patyčias mokykloje ir už jos ribų.

2013 m. kovo 25 d. Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Panevėžio pataisos namais ir Kauno moterų draugija suorganizavo diskusiją Panevėžio pataisos namuose, „Smurtas prieš moteris: kokios moterų, gyvenančių įkalinimo įstaigose patirtys“.  Susitikimo tikslas – aptarti skirtingas moterų patirtis, suvokti smurto priežastis, o tuo pačiu inicijuoti savitarpio pagalbos grupės įsteigimą Panevėžio pataisos namuose.

2013 m. kovo 10 d. LR Seime buvo užregistruotas Gyvybės prenatalinėje fazėje įstatymo projektas Nr. XIIP-337. Nevyriausybinės organizacijos ragina LR Seimo narius atmesti šį įstatymo projektą, kaip netikslingą ir nepagrįstą.

 

Au ataskaita susipažinti galite ČIA.