Lietuvos žmogaus teisių centras 2017 m.

Lietuvos žmogaus teisių centras 2017 m.

2017 metais Lietuvos žmogaus teisių centras aktyviai dirbo moterų teisių, antisemitizmo, romafobijos, vaiko teisių srityse ir kt.

2017 m. pradžioje aktyviai prisidėjome prie vadinamosios vaiko teisių revoliucijos. Kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis spaudėme LR Seimą uždrausti visų formų smurtą prieš vaikus.

Parengėme rekomendacijas, kaip būtų galima tobulinti nacionalinės lygybės institucijos – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos – veiklos teisinį reguliavimą;

Praėjusiais metais didžiausią nekomercinį kino festivalį Baltijos šalyse – žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalį „Nepatogus kinas“ aplankė 16 000 žiūrovų dvylikoje Lietuvos miestų.

Skatindami kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje, apkeliavome 10 Lietuvos miestų, kuriuose kartu su Lygių galimybių plėtros centru surengėme diskusijas „Telkiamės prieš smurtą“;

Viešojoje erdvėje aktyviai palaikėme #MeToo bangos metu prakalbusias moteris ir skatinome mažinti aukų kaltinimą visuomenėje bei dėmesį koncentruoti į galimai nusikaltusius asmenis;

Aktyviai dalyvavome nuomonės, palankios žmogaus teisių principams, formavime viešojoje erdvėje. Centro atstovai žiniasklaidoje pasisakė daugiau nei 100 kartų.

Detalią 2017 m. Lietuvos žmogaus teisių centro veiklos ir finansinę atskaitą galite rasti ČIA.