Lietuvos žmogaus teisių centras ieško direktorės arba direktoriaus

Lietuvos žmogaus teisių centras ieško direktorės arba direktoriaus

Pratęsiame konkursą. Ieškome komandos narės/io, kuri/s mums vadovautų, norėtų kartu dirbti žmogaus teisių labui ir strategiškai galėtų kartu planuoti ir įgyvendinti veiklas.

Kokią atsakomybę siūlome jums:

· komandos darbo organizavimas ir kitų valdymo procesų kūrimas ir užtikrinimas;

· strateginių veiklų planavimas ir jų įgyvendinimas;

· projektinių veiklų inicijavimas, planavimas, koordinavimas ir įgyvendinamas;

· ryšių su LŽTC partneriais, donorais, valstybės ar savivaldos institucijomis užmezgimas ir palaikymas;

· naujų iniciatyvų siūlymas ir įgyvendinimas;

· LŽTC finansinių ir žmogiškųjų resursų valdymas;

· LŽTC įgyvendinamų projektų priežiūra, valdomų projektų ataskaitų rengimas, administravimas;

· informacijos apie LŽTC įgyvendinamas veiklas rengimas ir platinimas;

· LŽTC atstovavimas susitikimuose su partneriais, valstybės institucijomis, verslo sektoriumi, žiniasklaidoje.

Iš Jūsų tikimės:

· aukštojo humanitarinių ar socialinių mokslų krypties išsilavinimo (teisės, politikos, vadybos, komunikacijos mokslai – privalumas);

· bent 2 metų patirties vadovaujant, administruojant ar koordinuojant įvairių donorų nacionalinius ir/ar tarptautinius projektus (ypač ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos);

· patirties (2 metų) vadovaujant nevyriausybinei organizacijai, verslo įstaigai ar valstybės institucijai, ar jos skyriui, padaliniui ar departamentui;

·   suvokimo apie NVO veikimo principus, tradicijas, darbo organizavimą;

·  atvirumo ir pagarbos visuomenės ir asmenų įvairovei. Vadovavimosi pagarba žmogaus orumui, laisvės ir lygybės principais;

·   noro prisidėti prie pokyčių žmogaus teisių apsaugos srityje bei žinių, idėjų, kaip juos įgyvendinti;

·   sklandaus lietuvių ir anglų kalbų mokėjimo – C1 lygiu (rusų kalbos mokėjimas – privalumas);

·   žmogaus teisių, advokacijos veiklų išmanymo – privalumas;

·   gerų bendravimo, derybinių įgūdžių su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

·   gebėjimo savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

·   idėjų, kaip motyvuoti ir burti komandą;

·   prireikus pagal veiklas – retkarčiais dirbti savaitgaliais, keliauti užsienyje ir/ar Lietuvoje.

Siūlome:

· dinamišką darbą nedidelėje komandoje kartu su žmogaus teisių ekspertais, turinčiais skirtingą išsilavinimą – politikos mokslų, teisės, komunikacijos, vadybos, bei turinčiais skirtingas patirtis ir pasiruošusiais įgyvendinti įvairias žmogaus teisių švietimo iniciatyvas, advokacijos kampanijas, kultūros idėjas ir renginius;

·  galimybę kurti ir įgyvendinti savo idėjas žmogaus teisių srityje turint stiprų profesionalių ekspertų palaikymą;

·  nuolatinį įkvėpimo šaltinį, dirbant su daugybe įdomių žmonių, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldos institucijų atstovų;

·  galimybes tobulėti dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose;

·  galimybę derintis darbo laiką.

Gyvenimo aprašymų ir motyvacinių laiškų lauksime iki birželio 16 d. Juos siųskite el. paštu – birute@lchr.lt. Gyvenimo aprašyme prašome nurodyti galinčių rekomenduoti asmenų kontaktus.

Atsakysime ir informuosime tuos asmenis, kuriuos atrinksime pokalbiui.

Lietuvos žmogaus teisių centras – nuo 1994 m. žmogaus teisių srityje veikianti nevyriausybinė organizacija. Nuo įsteigimo LŽTC telkė savo narių ir ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų teisinių tyrimų, valstybės teisinės aplinkos tobulinimo ir žmogaus teisių švietimo srityse. Šiandien Centro pagrindinės veiklos taip pat nukreiptos į teisinius tyrimus, atskirtį patiriančių socialinių grupių įgalinimo, atskirų grupių ir visos visuomenės švietimo projektus žmogaus teisių, asmenų lygiateisiškumo srityse. Centras įgyvendina svarbius žmogaus teisių apsaugos ir švietimo projektus, rengia mokymus įvairiais žmogaus teisių klausimais, aktyviai veikia žmogaus teisių advokacijos srityje, administruoja vienintelį žmogaus teisių portalą manoteises.lt, rengia tarptautinį žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalį „Nepatogus Kinas“, plečia edukacinę platformą mokytojams nepatogauskinoklase.lt, įgyvendina kitas žmogaus teisių švietimo ir apsaugos iniciatyvas.