Lietuvos žmogaus teisių centras pateikė poziciją dėl Seimo nario Valdemaro Valkiūno pasisakymų

Valdemaras Valkiūnas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Lietuvos žmogaus teisių centras pateikė poziciją dėl Seimo nario Valdemaro Valkiūno pasisakymų

2021 m. spalio 11 d. Lietuvos žmogaus teisių centras pateikė savo poziciją Seimo etikos ir procedūrų komisijai dėl Seimo nario Valdemaro Valkiūno pasisakymų.

Valdemaras Valkiūnas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Valdemaras Valkiūnas / E. Blaževič/LRT nuotr.

 

2021 m. birželio 28 d. Seime vykusioje spaudos konferencijoje V. Valkiūnas kvestionavo Holokausto priežastis bei formavo nuomonę, kad ne asmenys vykdę nusikaltimus žmogiškumui kalti dėl Holokausto, o pati žydų bendruomenė ir jos nariai. V. Valkiūno pasisakyme taip pat buvo girdėti neapykantos retorika LGBT bendruomenei.

Todėl Lietuvos žmogaus teisių centras, vertindamas V. Valkiūno teiginius konstatavo, kad Seimo nario žodžiai galimai atitinka neapykantos kurstymo sudėtį, numatytą Baudžiamojo kodekso 170 str: tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Seimo nario pavojinga retorika ne tik iškraipo istoriją ir ieško pateisinimų Lietuvoje įvykusiam genocidui – Holokaustui, bet ir menkina tragediją patyrusių žmonių atminimą, Lietuvos žydų bendruomenę bei pažeidžia šių asmenų teises į tokias konstitucines vertybes kaip lygiateisiškumas bei apsauga nuo diskriminacijos.

Lietuvos žmogaus teisių centro nuomone, Seimo nario V. Valkiūno pasisakymas gali būti laikomas užgauliai žeminančiu, menkinančiu jame minimas asmenų grupes arba pažeidžiančiu tų asmenų teises.