Lietuvos žmogaus teisių centro strategija 2023-2028 m.

Lietuvos žmogaus teisių centro strategija 2023-2028 m.

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – 1994 m. įkurta nevyriausybinė žmogaus teisių organizacija, veikianti žmogaus teisių advokacijos, švietimo bei komunikacijos srityse. Ši strategija apibrėžia LŽTC veiklą 2023-2028 m.

Vizija : Atvira ir įtrauki visuomenė, kuri gerbia ir puoselėja žmogaus teises.

Vertybės: lygiateisiškumas, principingumas, laisvė ir solidarumas.

Misija: Ginti žmogaus teises Lietuvoje ir padėti kiekvienam jaustis oriai (būnant savimi).

 LŽTC įkūrė ir administruoja žmogaus teisių naujienų portalą manoteises.lt, kartu su partneriu VšĮ „Nepatogus kinas“ organizuoja tarptautinį žmogaus teisių dokumentinio kino festivalį „Nepatogus kinas“, platformą mokytojams ir edukatoriams „Nepatogaus kino klasė“, platformą bendruomenėms „NK-DOKU“ ir audiodokumentikos festivalį „Banguoja“.

Atsižvelgdami į žmogaus teisių padėtį Lietuvoje bei vidinius organizacijos poreikius, pagrindiniais savo prioritetais laikome: 1) LŽTC advokacijos ir įtakos priimamiems sprendimams didinimą; 2) Žmogaus teises palaikančios visuomenės telkimą bei įgalinimą; 3) Tinklaveiką su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, visuomenės grupėmis bei jų balso žmogaus teisių srityje stiprinimą; 4) LŽTC finansinio tvarumo didinimą.

Plačiau su veiklos strategija galite susipažinti ČIA.