Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

2019 m. gegužės 28 d. 18 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas. Vieta – Lietuvos žmogaus teisių centro biuras, Smetonos g. 5-311, Vilnius , tel. pasiteirauti (8 5) 2628858.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
2018 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
LŽTC finansinės ataskaitos už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas;
LŽTC įstatų keitimas;
LŽTC tarybos 2019-2021 m. rinkimas;
LŽTC veiklos kryptys 2019-2020 m.;
LŽTC 25-mečio minėjimas 2019 m. antroje pusėje;
Kiti klausimai (administracijos ir narių ryšių palaikymas, finansinė situacija ir kt.);
LŽTC visuotinio narių susirinkimo uždarymas.