Mokinių rašinių konkursas „Mūsų teisės, mūsų laisvės, mūsų Europa. Kokius įsivaizduoji ateities europiečius?“

Mokinių rašinių konkursas „Mūsų teisės, mūsų laisvės, mūsų Europa. Kokius įsivaizduoji ateities europiečius?“

Europos Taryba, įkurta 1949 m., šiais metais švenčia 70-metį.

Europos Tarybą sudaro 47 valstybės narės. Lietuva Europos Tarybos nare tapo 1993 m. gegužės 14 d. Europos Tarybos veikla grindžiama siekiu stiprinti žmogaus teises, įstatymo viršenybę ir demokratiją.

Vienas pagrindinių Europos Tarybos pasiekimų yra 1950 m. priimta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir Europos Žmogaus Teisių Teismo įsteigimas. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija gina 840 milijonų europiečių žmogaus teises.

Siekiant pažymėti Europos Tarybos 70-metį, visose Europos Tarybos valstybėse narėse rengiamas rašinių konkursas „Mūsų teisės, mūsų laisvės, mūsų Europa. Kokius įsivaizduoji ateities europiečius?“ Šiuo konkursu siekiama paskatinti jaunus žmones prisiminti vertybes, kurios vienija Europos Tarybos valstybes nares ir jų gyventojus. Rašiniuose konkurso dalyviai turėtų pateikti savo viziją apie ateities europiečius.

Rašinio apimtis – iki 1000 žodžių. Rašiniai turi būti parengti valstybine lietuvių k. Konkurse gali dalyvauti moksleiviai nuo 14 iki 18 metų. Terminas pateikti rašinius – iki šių metų balandžio 15 d. 12.00 val. el. paštu humanrights@mfa.lt.

Vertinimo komisijos sprendimu daugiausiai balų surinkusių dvidešimties geriausių rašinių autoriai bus pakviesti dalyvauti gegužės 6 d. renginyje, skirtame Europos Tarybos 70-mečiui pažymėti. Penkių geriausių rašinių autorius šio renginio metu apdovanos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Daugiausia balų surinkęs nacionalinių rašinių konkurso laimėtojas(-a) bus pakviestas į Europos Tarybos 70-mečio minėjimo ceremoniją Strasbūre, Prancūzijoje 2019 m. spalio mėnesį, kur jam (jai) bus įteiktas Europos Tarybos diplomas.

Vertinant darbus bus vadovaujamasi šiais kriterijais:

atitiktis Konkurso temai;

  • domėjimasis Europos Tarybos veikla: ar rašinyje argumentuotai pateikiama Europos Tarybos bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įtaka kasdieniniame gyvenime;
  • gebėjimas argumentuoti: kaip rašinyje plėtojami argumentai apie žmogaus teisių, teisės viršenybės, demokratijos vertybių svarbą Europoje.
  • analitinis mąstymas: kaip rašinyje pateikiami galimi iššūkiai ateities Europoje ir tendencijos bei ar argumentuotai pateikiami galimi jų sprendimo būdai;
  • kūrybiškumas ir originalumas: kaip rašinyje atsispindi kūrybiškas autoriaus mąstymas, pateikiama originali ateities Europos ir europiečių vizija;

Rašinių konkursą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, konkurso partneriai – Europos Taryba, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žmogaus teisių centras ir portalas www.manoteises.lt.

Susipažinti su konkurso nuostatais galite čia.

Dalyvio anketa rasite čia.

Nuoroda į Europos Tarybos 70-mečio puslapį anglų k.: https://70.coe.int/home/