Nevyriausybinės organizacijos pasisako prieš diskriminaciją mokyklose įtvirtinančias įstatymo pataisas

Nevyriausybinės organizacijos pasisako prieš diskriminaciją mokyklose įtvirtinančias įstatymo pataisas

Švietimo NVO tinklas ir Žmogaus teisių organizacijų koalicija nepritaria LR Seimo narių grupės rugsėjo 14 d. užregistruotiems Švietimo įstatymo pakeitimams.

Anot organizacijų, pakeitimai mokyklose įtvirtintų diskriminuojantį požiūrį į vaikus, augančius kitokiose, nei šeimose, kurios yra ir mama ir tėtis, bei atimtų iš mokyklos bendruomenės teisę spręsti, kaip organizuoti ugdymo procesą. Šie pakeitimai nebuvo  svarstomi ir derinami su jaunimo, moksleivių, švietimo ir žmogaus teisių organizacijomis.

Manome, kad žmonių asmeninių savybių ir poreikių įvairovės, saviraiškos ir pasirinkimo laisvės ribojimas prieštarauja vertybiniams humaniškumo, demokratiškumo ir lygių galimybių, pilietiškumo, laisvės realizavimo ir etikos, tolerancijos ir dialogiškumo principams, įtvirtintiems Švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje ir Geros mokyklos koncepcijoje“, mano Judita Akromienė, Švietimo NVO tinklo koordinatorė.

Žmogaus teisių organizacijų koalicijos atstovės Birutės Sabatauskaitės teigimu, siūlomi įstatymo  pakeitimai, kuriais vienam šeimos modeliui suteikiamas pranašumas prieš kitus, mokykloje sukurtų diskriminacinę aplinką vaikams, auginamiems vienišų tėvų, senelių ar vienos lyties tėvų. Anot jos, šios nuostatos stiprintų tokių vaikų nevisavertiškumo kompleksą ir blogintų jų savijautą mokykloje bei neatitiktų Geros mokyklos koncepcijos.

Atsižvelgiant į tai, kad Švietimo įstatymas jau reglamentuoja visos mokyklos bendruomenės, įskaitant ir tėvų, dalyvavimą ugdymo procese, Seimo narių grupės siūlymas gauti tėvų sutikimus, norint moksleiviams dalyvauti užsiėmimuose, vedamuose ne mokyklos darbuotojų, bet išorės ekspertų tokių, kaip jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, nuomonės formuotojų, visuomenės autoritetų ir specialistų, sukurtų perteklinius biurokratinius reikalavimus, kurie priverstų mokyklą tapti uždara ir atimtų iš mokinių galimybę tiesiogiai gauti informaciją aktualiais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais.

Organizacijų nuomone siūlomi Švietimo įstatymo pakeitimai ne tik neatliepia vaiko interesų, bet netgi yra žalingi vaikams, nes apribotų jų galimybę mokyklose gauti visapusišką ir aktualų ugdymą.

Istatymo pakeitimams nepritaria ir Lietuvos savivaldybių asociacija, o raštiškam tėvų sutikimui dalyvauti ne mokyklos darbuotojų vedamuose užsiėmimuose –  ir Lietuvos moksleivių sąjunga bei Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

Organizacijų pozicija buvo pristatyta lapkričio 5 d. vykusiuose LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto klausymuose:

Su organizacijų pozicija ir argumentais galite susipažinti LR Seimui pateiktame RAŠTE.

Pozicijai pritaria Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos neįgaliųjų forumas, Trečiojo amžiaus universitetų asociacija ir Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.