Nevyriausybinių organizacijų kreipimasis dėl romų iškeldinimo Prancūzijoje

Nevyriausybinių organizacijų kreipimasis dėl romų iškeldinimo Prancūzijoje

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis žmogaus teises, palaikydamos Europos tinklo prieš rasizmą iniciatyvą, ragina Prancūzijos Vyriausybę sustabdyti diskriminacinę migracijos politiką Romų atžvilgiu.
Kartu išplatinome kreipimąsi į Prancūzijos Respublikos Vyriausybę, ES komisarę Viviane Reding, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą.

Nerimą kelia nuo 2010 m. liepos 28 d. pradėta Romų šeimų, kilusių iš kitų Europos Sąjungos šalių, deportacija. Visiškai nepriimtini argumentai, kuriais Prancūzijos Respublikos Prezidentas Nicolas Sarkozy grindžia Prancūzijos Vyriausybės veiksmus. Žmonių kolektyvinė deportacija kaip bausmė už pavienių asmenų atliktus neteisėtus veiksmus ar už tai, kad neturi pakankamai lėšų pragyvenimui (juolab, kad nėra užtikrinta teisė į darbą) yra nepateisinama ir pažeidžia teises į būstą, į laisvą asmenų judėjimą, į asmenų lygybę prieš įstatymą ir kitas tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų pripažįstamas teises.

Bet kuri Europos vyriausybė, kriminalizuodama visą romų bendruomenę ir tariamai siekdama apsaugoti valstybės piliečius, kursto rasinę nesantaiką visoje Europoje ir gali paskatinti rasistinio smurto išpuolius.

Raginame Prancūzijos, Lietuvos ir kitas Europos Sąjungos vyriausybes laikytis Europos Sąjungos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, o deportuojant asmenis nagrinėti kiekvieną atvejį individualiai.

Raginame LR Vyriausybę siūlyti Europos Sąjungos Tarybai priimti sprendimą, įpareigojantį Europos Komisiją sukurti ir įgyvendinti ilgalaikę romų ir klajoklių integracijos strategiją, kuri užtikrintų jų bendruomenių apsaugą nuo diskriminacijos ir socialinės atskirties. Ši strategija turi būti pagrįsta tarpinstituciniu koordinavimu, įtraukiant romų ir klajoklių bendruomenes, Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu.

Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“
Lietuvos sakaliukų sąjunga
Lietuvos žmogaus teisių centras
Lygių galimybių plėtros centras
Lygių teisių ir socialinės plėtros centras
Panevėžio Tautinių mažumų asociacijos Romų bendruomenė
Romų visuomenės centras
Vilniaus čigonų bendrija
VšĮ „SOPA“
Žmogaus teisių stebėjimo institutas