Darbdaviams

Lietuvos žmogaus teisių centras – viena seniausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Per daugiau nei 25 metus surengėme ne vieną dešimtį mokymų įvairiomis žmogaus teisių temomis. 

Šiuo metu savo ekspertų dėmesį esame sutelkę į seksualinio priekabiavimo prevencijos, lygių galimybių užtikrinimo darbe ir smurto prieš moteris temas.Tikime šių problemų sprendimo svarba, todėl nuodugniai ruošiame mokymų turinį, jį pritaikome pagal kiekvienos įmonės ar įstaigos poreikius bei egzistuojančias vidaus dinamikas, užtikriname tinkamą kainos ir kokybės santykį.

Mokymų pavadinimas:

Seksualinio priekabiavimo atpažinimas ir prevencija darbo vietose

Kam skirti mokymai?

Įmonių / (ugdymo) įstaigų / institucijų, turinčių ne mažiau nei 50 darbuotojų darbdaviams, vadovams, darbuotojams, žmogiškųjų išteklių specialistams, asmenims, atsakingiems už saugios darbo aplinkos kūrimą ar norintiems prisidėti prie jos kūrimo. Mokymai darbuotojams ir vadovaujamas pozicijas užimantiems asmenims turėtų vykti atskirai.

Kodėl tokie mokymai reikalingi? 

Šeši iš dešimties Lietuvos gyventojų mano, kad seksualinis priekabiavimas darbo vietoje yra rimta problema, septyni iš dešimties mano, kad darbovietėse turėtų būti užtikrinama seksualinio priekabiavimo prevencija.

Seksualinis priekabiavimas kenkia jį patiriančių žmonių savijautai, sveikatai, darbo kokybei, neigiamą poveikį jis daro ir priekabiavimo liudininkams, organizacijai, visuomenei, dėl to darbdaviams svarbu imtis priemonių kurta saugesnei darbo aplinkai.

Mokymų metu komandas kviečiame reflektuoti savo patirtis ir nuostatas, gilinti seksualinio priekabiavimo problemos suvokimą ir ieškoti būdų saugios darbo aplinkos kūrimui.

 

Mes siūlome:

 • Atlikti apklausą jūsų darbo vietoje/ugdymo įstaigoje, siekiant įvertinti seksualinio priekabiavimo ar kito nepageidaujamo elgesio paplitimą (jeigu reikalinga);
 • Mokymus – iš dviejų sesijų po 4 val. arba vientisinius mokymus 7 val. – skirtus seksualinio priekabiavimo darbo vietoje atpažinimui ir seksualinio priekabiavimo ar kito nepageidaujamo elgesio darbo vietoje prevencijos mechanizmų kūrimui. Grupės dydis – 10-20 asmenų.
 • Mokymus – 2,5 val. trukmės, skirtus pagrindinių teisinių nuostatų apžvalgai, seksualinio priekabiavimo atpažinimui ir rekomendacijų, kaip kurti prevencijos mechanizmus, pateikimui. Grupės dydis – 15-25.
 • Susitikimus ir konsultacijas jūsų komandai, kuriančiai saugios darbo aplinkos, lygių galimybių užtikrinimo politiką (jeigu reikalinga).

Iš jūsų prašome:

 • Surinkti 15-20 asmenų grupę ir užtikrinti jų dalyvavimą mokymuose;
 • Suteikti patalpas mokymams, kur galima būtų laisvai judėti, neapribotiems stalų (jei tinkamų patalpų neturite – prašome nurodyti);

Mokymų pavadinimas:

Lygių galimybių principų įgyvendinimas darbo vietose

Kam skirti mokymai?

Įmonių / (ugdymo) įstaigų / institucijų, turinčių ne mažiau nei 50 darbuotojų darbdaviams, vadovams, darbuotojams, žmogiškųjų išteklių specialistams, asmenims, atsakingiems už saugios darbo aplinkos kūrimą ar norintiems prisidėti prie jos kūrimo. Mokymai darbuotojams ir vadovaujančiose pozicijose esantiems asmenims turėtų vykti atskirai.

Mokymų metu komandas kviečiame reflektuoti savo nuostatas įvairių grupių atžvilgiu, suprasti lygių galimybių principų diegimo privalumus darbo vietose, gilinti žinias apie įvairovę skatinančias ir priimančias praktikas darbo vietoje ieškoti būdų saugios darbo aplinkos kūrimui.

 

Mes siūlome:

 • Atlikti apklausą jūsų darbo vietoje/ugdymo įstaigoje, siekiant įvertinti nepageidaujamo elgesio paplitimą (jeigu reikalinga);
 • Mokymus – iš dviejų sesijų po 4 val. arba vientisinius mokymus 7 val. – skirtus seksualinio priekabiavimo darbo vietoje atpažinimui ir seksualinio priekabiavimo ar kito nepageidaujamo elgesio darbo vietoje prevencijos mechanizmų kūrimui. Grupės dydis – 10-20 asmenų.
 • Mokymus – 2,5 val. trukmės, skirtus pagrindinių lygių galimybių užtikrinimą reglamentuojančių teisinių nuostatų apžvalgai, trumpai refleksijai apie nuostatas ir rekomendacijoms kaip kurti saugesnę darbo aplinką visiems, grįstą pagarba įvairovei. Grupės dydis – 15-25.
 • Susitikimus ir konsultacijas jūsų komandai, kuriančiai saugios darbo aplinkos, lygių galimybių užtikrinimo politiką (jeigu reikalinga).

Iš jūsų prašome:

 • Surinkti 15-20 asmenų grupę ir užtikrinti jų dalyvavimą mokymuose;
 • Suteikti patalpas mokymams, kur galima būtų laisvai judėti, neapribotiems stalų (jei tinkamų patalpų neturite – prašome nurodyti);

Mokymų pavadinimas:

Smurtas artimoje aplinkoje ir smurtas prieš moteris

Kam skirti mokymai?

Mokymai skirti asmenims savo darbe susiduriantiems su asmenimis, nukenčiančiais nuo smurto artimoje aplinkoje: policijos pareigūnams, prokurorams, socialiniams darbuotojams, vaiko teisių specialistams, švietimo darbuotojams. 

Mokymų metu apžvelgiame pagrindinius smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris bruožus, kodėl šis smurtas ypatingai veikia nukentėjusius asmenis ir visa visuomenę, skirtingų smurto formų – fizinio, seksualinio, psichologinio ir ekonominio smurto – pagrindiniai bruožai ir pasekmės, prievartinės kontrolės samprata, pagrindinės teisinės nuostatos, reglamentuojančios smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris apsaugą, pagalbos organizavimą ir prevenciją.

Mokymų metu taip pat kviečiame reflektuoti visuomenėje egzistuojančias nuostatas.

Kodėl tokie mokymai reikalingi? 

Remiantis Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros duomenimis, viena iš trijų moterų ES yra patyrusi fizinį ir (arba) seksualinį smurtą nuo 15 metų amžiaus. Smurtas artimoje aplinkoje veikia visus visuomenės narius, nes kiekvienas arba pažįstame nuo smurto nukentėjusius asmenis, arba patys atsiduriame tokioje aplinkoje. Todėl kiekvieno asmens, artimojo, ar dirbančiojo institucijose reakcija bei teikiama apsauga yra be galo svarbi smurtui artimoje aplinkoje ir smurtui prieš moteris įveikti.

 

Mes siūlome:

 • Mokymus – vientisinius mokymus 7 val. Grupės dydis – 10-20 asmenų.
 • Paskaitas – 2,5 val. trukmės, skirtus pagrindinių teisinių nuostatų apžvalgai, trumpai – skirtingų smurto formų sampratai. Grupės dydis – 15-25.

Iš jūsų prašome:

 • Surinkti 15-20 asmenų grupę ir užtikrinti jų dalyvavimą mokymuose;
 • Suteikti patalpas mokymams, kur galima būtų laisvai judėti, neapribotiems stalų (jei tinkamų patalpų neturite – prašome nurodyti);