Pradedama kampanija #LAISVA_LT

Pradedama kampanija #LAISVA_LT

Nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC), Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) bei Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL – reaguodamos į  Seimo narių pastangas siaurinti konstitucinę šeimos sampratą bei į populistinius kai kurių rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir jų kandidatų pareiškimus šeimos politikos srityje, primena: „Visos šeimos – vienodai svarbios!” Šiuo tikslu Lietuvos gyventojai yra kviečiami pasirašyti kreipimąsi į Seimo narius, kurį galima rasti platformoje www.laisva.lt, ir tokiu būdu parodyti, jog politikai neturėtų kištis į žmonių privatų gyvenimą.

Rudens sesijos metu Seimas planuoja svarstyti Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisą, įtvirtinančią, jog „Šeima sukuriama sudarius santuoką. […] Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės“. Toks pasiūlymas ne tik prieštarauja valstybės tarptautiniams įsipareigojimams, bet ir diskriminuoja įvairias Lietuvos šeimas.

Kampanijos #LAISVA_LT metu platformoje www.laisva.lt ir socialiniuose tinkluose pristatomi 7 vaizdo klipai ir 10 fotografinių istorijų primins, kokios skirtingos ir įvairios yra Lietuvos šeimos. Šias šeimas vienija meilė, pagarba, ištikimybė, rūpestis, tarpusavio supratimas, o tokios vertybės gali būti puoselėjamos ne tik santuokos pagrindu sudarytose šeimose. Pristatomose istorijose ir vaizdo klipuose apie savo šeimas atvirai prabils:

nesusituokusi pora;
kartu gyvenantys tos pačios lyties žmonės;
partneriai, turintys bendrų ar auginantys vieno iš partnerių vaikus;
kartu gyvenančios poros be vaikų;
vieniša mama, auginanti dukrą;
močiutė, užauginusi savo anūkę.
„Šia kampanija išreiškiame nepritarimą į Seimo rudens sesijos darbotvarkę įtrauktoms Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisoms bei įvairias šeimas diskriminuojantiems politikų ir visuomenės veikėjų pasisakymams. Šeimos Lietuvoje turėtų būti stiprinamos konkrečiomis politikos priemonėmis, o ne deklaratyviais pareiškimais apie būtinybę apsaugoti vienintelį šeimos modelį. Apgailestaujame, jog šeimos samprata yra manipuliuojama ir artėjančių rinkimų kontekste“, – teigia kampanijos #LAISVA_LT iniciatoriai.

Socialinės kampanijos #LAISVA_LT metu surinkti elektroninio kreipimosi www.laisva.lt parašai bus įteikti Seimo nariams, raginant juos nepritarti Konstitucijos 38-ojo straipsnio pataisoms ir užtikrinti visų be išimties Lietuvos šeimų teisę gyventi be diskriminacijos ir būti gerbiamomis bei ginamomis savo valstybės.

Socialiniuose tinkluose ir platformoje www.laisva.lt įvairių Lietuvos šeimų istorijos bus pristatomos rugsėjo 26 – spalio 6 dienomis.