Projektas „Atsakas COVID-19 pandemijai – solidarumo pandemija“

Projektas „Atsakas COVID-19 pandemijai – solidarumo pandemija“

Reaguodamas į COVID-19 pandemiją ir galimas pasekmes pažeidžiamiausioms grupėms, Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu įgyvendina projektą „Atsakas COVID-19 pandemijai – solidarumo pandemija“.

Projekto metu bus formuojamos nevyriausybinių organizacijų pozicijos, skirtos paraginti valstybės institucijas atsižvelgti į žmogaus teisių principus (ekonomines ir socialines žmogaus teises), kovojant su COVID-19 pandemijos padariniais Lietuvoje.

Projekto metu taip pat bus kviečiama pasirašyti peticiją „Išsaugosime žmones – išsaugosime Lietuvą“, rengiami komentarai socialinių ir ekonominių žmogaus teisių temomis portale manoteises.lt, užtikrinama jų sklaida socialiniuose tinkluose.

Projekto laikotarpis: 2020 balandis – birželis.
Projektą finansuoja: Aktyvių piliečių fondo Ad Hoc projektų programa.
Bendra projekto vertė: 5000 EUR