Projektas „Be Hate Free: Building Hate-Free Communities in Lithuania“

Projektas „Be Hate Free: Building Hate-Free Communities in Lithuania“

Lietuvos žmogaus teisių centras įgyvendina projektą „Be HateFree: Building Hate-Free Communities in Lithuania“, kurį finansuoja Švedijos institutas, Švedijos ambasada Vilniuje ir „Geros valios fondas“.

Projekto tikslai:

– parengti mokytojams, edukatoriams ir jaunimo darbuotojus  priemonių, skirtų jaunimo demokratinėms vertybėms puoselėti ir kovoti su neapykantą kurstančia kalba;

– pakviesti dienos centrus lankančius jaunus žmones kūrybiškomis, interaktyviomis priemonėmis domėtis neapykantos kurstymo problemomis, mokytis užkirsti kelią neapykantai;

– kurti ir skleisti žmogaus teisių turinį, kurio tikslas – kovoti su antidemokratiniais ir anti-žmogaus teisių naratyvais;

Projekto veiklos:

– surengti 12 jaunuoliams skirtų dirbtuvių apie neapykantos kalbą ir jos prevenciją Vilniuje, Panevėžyje, Telšiuose ir Gargžduose;

– dalyvauti kasmetiniame jaunimo susitikime, kuriame bus surengtos surengtos dirbtuvės bei „Nepatogaus kino klasė“ edukacija apie neapykantos kurstymo prevenciją ir saugų elgesį internete;

– parengti pažeidžiamų bendruomenių atstovų video liudijimus, kuriuose žmonės, susidūrę su neapykantos kurstymu, dalinsis savo patirtimi ir ragins būti empatiškai bei reaguoti į neapykantos kurstymą, pranešant neapykantos nusikaltimų pranešimo platformoje manoteises.lt/pranesk;

– surengti 3 seminarus mokytojams ir jaunimo darbuotojams, kuriuose jie bus supažindinami su Lietuvos žmogaus teisių centro parengtais ištekliais, susijusiais su neapykantos kalba ir neapykantos kalbos prevencija;

– parengti ir straipsnių seriją portale manoteises.lt, kuriuose bus aptariamos įvairios su diskriminacija susijusios problemos – nuo LGBT+ teisių apsaugos iki neapykantos kalbos ir neapykantos kurstymo.

Projekto lėšomis iš dalies kofinansuojami Europos Komisijos remiami projektai „Be Hate Free“ ir „S4Change“.

Projekto trukmė: 2022 m. kovo 1 d. – gruodžio 31 d.

Projekto vertė: 24 216 Eur.

Švedijos instituto ir Švedijos ambasados Vilniuje dalis: 15 216 Eur.

„Geros valios fondo“ dalis: 9 000 Eur.