Projektas „Daugiau meilės – mažiau neapykantos dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir tapatybės“

Projektas „Daugiau meilės – mažiau neapykantos dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir tapatybės“

Lietuvos žmogaus teisių centras įgyvendina projektą „Daugiau meilės – mažiau neapykantos dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir tapatybės“. Projektą finansuoja LR teisingumo ministerija.

Projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie neapykantos kurstymą dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, jos poveikį pažeidžiamoms visuomenės grupėms ir platesnei visuomenei pasitelkiant, šviečiamąsias bei viešinimo veiklas, taip skatinant neapykantos kalbos atpažinimą, reagavimą bei prevenciją tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu.

Projekto veiklos: projekto metu bus rengiami pažeidžiamų bendruomenių atstovų video liudijimai, kuriuose žmonės, susidūrę su neapykantos kurstymu, dalinsis savo patirtimi ir ragins būti empatiškai bei reaguoti į neapykantos kurstymą. Video liudijimai bus transliuojami socialiniuose tinkluose Kampaniją soc. tinkluose papildys žinutės ir vizualai. Siekiant efektyvios sklaidos regionuose, bus rengiami straipsniai ir publikuojami portale manoteises.lt bei regioniniuose laikraščiuose.

Informacinę kampaniją papildys švietimo veiklos,kuriomis siekiama suteikti įrankius, padėsiančius mokytojams, edukatoriams ir jaunimo darbuotojams kokybiškai kalbėti apie neapykantos kalbos prevenciją mokyklose: bus įsigyti du nauji dokumentiniai filmai „Nepatogaus kino klasės“ platformoje, parengtos metodologijos, surengti seminarai, užtikrinta informacijos sklaida masinės komunikacijos priemonėmis.

Į visas šias veiklas bus integruojama informacija, susijusi su neapykantos Ukrainos piliečiams, nukentėjusiems nuo Rusijos karo Ukrainoje, prevencija ir užkardymu, taip pat empatijos šiai grupei palaikymu Lietuvos visuomenėje.

Projekto lėšomis iš dalies kofinansuojami Europos Komisijos remiami projektai „Be Hate Free“ ir „S4Change“.

Projekto trukmė: 2022 m. rugsėjo 28 d. – gruodžio 15 d.

Projekto vertė: 35 000 Eur.