Projektas „Lytiškumo akademija“

Projektas „Lytiškumo akademija“

Lietuvos žmogaus teisių centras jungiasi prie projekto „Lytiškumo akademija“ įgyvendinimo.

Projekto metu bus siekiama užtikrini mokslu grįsto lytiškumo ugdymo prieinamumą Lietuvos mokyklose, kurti ir taikyti mokslu grįstą informaciją ir metodikas, įgalinti tėvus ir ugdymo profesionalus puoselėti sąmoningumą, kritinį mąstymą ir atsakingą elgesį, užtikrinti teisę į reprodukcinę ir lytinę sveikatą bei auginti įvairovės kompetenciją.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Parengtas lytiškumo ugdymo modulis 5-8 klasėms;
  • Modulio pristatymas suinteresuotoms valstybės institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms;
  • Parengtos lytiškumo ugdymo įgyvendinimo gairės tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams;
  • Sukurti kritinį mąstymą skatinantys filmukai;
  • 20 lytiškumo ugdymo mokymų tėvams, pedagogams 10 – tyje Lietuvos regionų;
  • Visuomenės informavimas apie lytiškumo ugdymo svarbą ir reprodukcines žmogaus teises: tekstai portale manoteises.lt, pranešimai socialiniuose tinkluose, TV ir radijo laidų inicijavimas.

Projektą įgyvendina: VšĮ Įvairovės ir edukacijos namai, partneris – Lietuvos žmogaus teisių centras.

Projekto trukmė: 2020-10-05 iki 2022-04-04.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.