Projektas „Nulinė tolerancija seksualiniam priekabiavimui darbe“

Projektas „Nulinė tolerancija seksualiniam priekabiavimui darbe“

Siekiant didinti darbdavių ir darbuotojų netoleranciją seksualiniui priekabiavimui bei stiprinti seksualinio priekabiavimo prevenciją darbo vietose, Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) vykdo projektą „Nulinė tolerancija seksualiniam priekabiavimui darbe“. Projekto metu bus įgyvendintos šios veiklos:

Atnaujinta LŽTC mokymų programa: apmokyta 30-45 darbuotojų ir vadovų, suteikta atnaujinta informacija, kaip atpažinti seksualinį priekabiavimą ir užkirsti jam kelią darbo vietoje, remiantis įgyta patirtimi, atnaujinta mokymų programa ir sukurtas puslapis jaučiuosigerai.lt;

Konsultacijos: suteikta 10 konsultacijų įmonių vidaus lygybės politikos plėtojimui;

Sudarytas seksualinio priekabiavimo prevencijos priemonių rinkinys: parengti viešai prieinami įrankiai (plakatai, skrajutės ir kt.), kuriais galės naudotis institucijos, įmonės ir kitos darbovietės, siekdamos užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui darbo vietose;

Informacijos sklaida visuomenėje: įgyvendinta informacinė kampanija, kuri susidės iš 6 tekstų portale manoteises.lt ir 30 žinučių, paviešintų Lietuvos žmogaus teisių centro paskroje „Facebook“;  Surengtos trys filmų peržiūros ir diskusijos didžiausio nekomercinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ bei Nacionalinio žmogaus teisių forumo 2020 m. metu;

Laikotarpis: 2019 m. gegužė – 2020 m. kovas.

Projekto partneris – Lygių galimybių plėtros centras.

Projektą finansuoja: Švedijos institutas (SI) ir Švedijos karalystės ambada Vilniuje.

Projekto vertė: 11 185.34 EUR