Projektas „NVO advokacija skatinant valstybės atsakomybę dėl socialinių teisių įgyvendinimo Lietuvoje“

Projektas „NVO advokacija skatinant valstybės atsakomybę dėl socialinių teisių įgyvendinimo Lietuvoje“

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Lietuvos negalios organizacijų forumu, Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir Nacionaline nevyriausybinių organizacijų koalicija įgyvendina projektą „NVO advokacija skatinant valstybės atsakomybę dėl socialinių teisių įgyvendinimo Lietuvoje“.

Projekto metu susitelkusios NVO sieks įvertinti Lietuvos padarytą pažangą įgyvendinant Jungtinių Tautų Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą.

1966 m. priimtas Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas nustato valstybėms-narėms „rezultato įsipareigojimus“. Tokie įsipareigojimai reiškia, kad valstybė narė privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad palaipsniui pasiektų tarptautinėje sutartyje numatomą rezultatą – garantuoti ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Pakte įtvirtintos teisės dar kitaip vadinamos – socialinėmis teisėmis, įskaitant teisę į darbą, teisę į palankias ir teisingas darbo sąlygas, teisę į socialinę apsaugą, teisę į mokslą, teisę į fizinės ir psichikos sveikatos apsaugą bei kt.

2021 m. JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pateikė papildomus klausimus Lietuvai apie Pakto įgyvendinimą, o 2023 m. kovo mėn, 73-ioje Komiteto sesijoje bus vykdomas Lietuvos valstybės vertinimas.

Remiantis per ataskaitinį laikotarpį (nuo 2016 m.) nevyriausybinių organizacijų atliktais tyrimais ir analizėmis, bus parengta teminė (šešėlinė) tikslinė ataskaita apie žmogaus teisių situaciją Lietuvoje, apimant ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Ataskaita bus nusiųsta pakto įgyvendinimo priežiūrą vykdančiam komitetui bei atsakingoms nacionalinės valdžios institucijoms.

Šešėlinėje ataskaita surinkta ir apibendrinta medžiaga bus viešinama surengiant spaudos konferenciją, susitinkant su sprendimų priėmėjais bei ataskaitos turiniu dalinantis socialiniuose tinkluose.

Projekto pareiškėjas – Lietuvos negalios organizacijų forumas, projektą finansuoja Aktyvių piliečų fondas (Ad Hoc programa), fondas yra Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dalis.

Projekto trukmė: 2022 m. spalio 1 d. – 2023 m. kovo 31 d.

Bendra projekto vertė -5 556 Eur, Lietuvos žmogaus teisių centro dalis – 850 Eur.