Projektas „S4Change“

Projektas „S4Change“

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene ir Lietuvos sakaliukų sąjungos filialu „Padėk Pritapti“ – vykdo projektą  „S4Change“.

Projekto metu bus siekiama įvertinti antidiskriminavimo politiką Lietuvoje, pateikti išsamias rekomendacijas, didinti mokytojų bei jaunimo atsparumą antisemitiniams, romafobiniams ir ksenofobiniams naratyvams.

Projekto metu bus:

  • atliekamas tyrimas ir vertinamas valstybės atsaką į šiuolaikines antisemitizmo, romafobijos ir ksenofobijos formas Lietuvoje;
  • suformuluotos išsamios rekomendacijos valstybės institucijoms, skatinamas strateginis atsakas į diskriminaciją ir ksenofobiją;
  • Stiprinamas Lietuvos romų bendruomenė atsparumas neapykantos naratyvams, rengiamos dirbtuvės romų bendruomenės vaikams, jaunuoliams ir moterims;
  • Didinamas mokytojų ir mokinių atsparumas neapykantos naratyvams, ugdomas kritinis mąstymas, susijęs su antisemitizmu, romafobija ir knesnofobija, rengiami mokymai bei pildoma „Nepatogaus kino klasė“ edukatoriams reikalingais metodiniais įrankiais bei filmais;
  • Rengiama tarptautinė konferencija, skirta stiprinti valstybės strateginį atsaką į antisemitizmą, romafobiją bei ksenofobiją;
  • Didinamas visuomenės sąmoningumas komunikacijos priemonėmis.

Pilnas projekto pavadinimas – „S4Change: Strategy for a change in anti-discrimination policies in Lithuania“. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos  Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (angl. Citizens, Equality, Rights and Values programme) lėšomis. Bendra projekto vertė – 300 449 Eur, Lietuvos žmogaus teisių centro dalis – 192 000 Eur.

Projektas kofinansuotas įgyvendinus Švedijos instituto remiamus projektus „Be HateFree: Building Hate-Free Communities in Lithuania“ (2022 m. – 2100 Eur), „Kovojant su prieš žmogaus teises nukreitais naratyvais“ (2023 m. – 8930 Eur), 2022 m. įgyvendinus LR teisingumo ministerijos remiamą projektą „Daugiau meilės – mažiau neapykantos dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir tapatybės“ (5251 Eur), ir 2023 m. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą „Pokyčio link“ (2994 Eur).

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2022 m. vasaris – 2024 m. sausis.