Projektas „Skurdas nėra pasirinkimas“

Projektas „Skurdas nėra pasirinkimas“

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais pradeda vykdyti projektą „Skurdas nėra pasirinkimas“, skirtą didinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų, susijusių su skurdu ir socialine atskirtimi, priėmimą.

Projekto metu bus teikiami teisės aktų pakeitimų siūlymai, rengiamos viešosios nuomonės ir pozicijos, skirtos šalyje mažinti egzistuojantį skurdą ir socialinę atskirtį, visuomenei komunikuojama apie socialines ir ekonomines žmogaus teises. Projekto metu parengti siūlymai bus skelbiami žmogaus teisių portale manoteises.lt, projekto partnerių paskyrose „Facebook“ (su projekto grotažyme #SkurdasNėraPasirinkimas), rengiami ir platinami pranešimai spaudai.

Pagrindinis projekto partneris – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas. Partneriai – Lietuvos žmogaus teisių centras, VšĮ „SOPA“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė: 174 480,34 Eur.
Lietuvos žmogaus teisių centro dalis: 7283,52 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. sausis – 2022 m. sausis.