Projektas „Skurdo patirtį turinčių žmonių įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimus“

Projektas „Skurdo patirtį turinčių žmonių įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimus“

Lietuvos žmogaus teisių centras pradeda projektą „Skurdo patirtį turinčių žmonių įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimus“ (darbinis pavadinimas „Pokyčių forumas”) vykdymo. Projektas skirtas įtraukti pažeidžiamas grupes – skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis – į nacionalinio ir vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą ir įgalinti atstovauti savo interesams.

Su skurdo ir socialinės atskirties rizika susiduriantys asmenys dažnai neturi realių galimybių ir pajėgumų išreikšti savo siūlymų. Skurdas žemina jų orumą ir skatina bejėgiškumą. Užsienio patirtis rodo, jog skurstančių asmenų įtraukimo problema gali būti sprendžiama įvairiais metodais. Daugelyje Europos šalių šiai problemai spręsti organizuojami skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų susitikimai.

Perimant tarptautinę patirtį, projekto metu visose Lietuvos apskrityse bus rengiami skurdą patiriančių asmenų susitikimai žmogaus teisių tematika. Susitikimuose taip pat dalyvaus ir sprendimus priimančių institucijų atstovai. Susitikimų metu aptartos problemos ir siūlymai išdėstyti leidinyje bus pristatomi ministerijoms, savivaldybėms, Seimo nariams bei naudojami tolesnei advokacijai.

Projekto metu bus parengta visuomenės informuotumo didinimo kampanija, platinama socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje. 2021 m. spalio mėnesį vyksiančiame festivalyje „Nepatogus kinas“ organizuojama diskusija skurdo padėties Lietuvoje tema.

Projekto vykdytojas – „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Projekto partneriai:

Lietuvos žmogaus teisių centras
Koordinacinis centras „Gilė“
Maltos ordino pagalbos tarnyba
VšĮ „Inovatorių slėnis“
LPF Pagalbos namuose tarnyba
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Welfare Alliance, European Anti-Poverty Network Norway
VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
Viešoji įstaiga Menų ir mokymo namai.

Projektas finansuojamas „Aktyvių piliečių fondo“ lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. gruodis – 2022 m. gegužė.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.