Projektas „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“ sparčiai artėja prie pabaigos

Projektas „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“ sparčiai artėja prie pabaigos

Lygių galimybių plėtros centro, Lietuvos žmogaus teisių centro ir „Psichikos sveikatos perspektyvų“, įgyvendinančių projektą „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“, ekspertai jau aplankė visus Lietuvos regionus. Jie rodė filmus, skaitė paskaitas, vedė seminarus ir viktorinas, diskutavo ir informavo apie žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos ir pagarbos įvairovei svarbą darbe. Iš viso surengta daugiau kaip 120 renginių.

„Šis projektas mums suteikė išskirtinę galimybę kalbėti apie lygių galimybių įgyvendinimą regionuose, kurių be jo nebūtume pasiekę, – sako projekto ekspertė Margarita Jankauskaitė. – Veiklomis ypač susidomėjo profesinių sąjungų ir mokyklų atstovai, todėl projekte planuojame jiems skirtas papildomas veiklas, taip pat ieškosime galimybių panašius renginius organizuoti ir ateityje.“

Viktorinomis „Atpažink ir įveik nelygybę“, kuriomis 2013 metų pradžioje prasidėjo projekto renginių serija, siekiama nenuobodžiai skatinti jaunų žmonių domėjimąsi savo teisėmis bei ugdyti geresnį įvairovės ir žmogaus teisių supratimą. Interaktyvios šviečiamosios viktorinos susilaukė didelio studentų, moksleivių ir mokytojų susidomėjimo ir palaikymo. Jose savo žinias jau išbandė keli šimtai jaunuolių, planuojama, kad jų bus dar keliasdešimt.

Seminarais apie profsąjungų svertus kovoje su diskriminacija, kuriuos taip pat planuojama tęsti, profsąjungos atstovai informuojami, kaip veiksmingai planuoti veiklas, galimus kolektyvinius veiksmus, įgalinti savo narius, siekiant lygių galimybių darbo rinkoje. Dešimt surengtų paskaitų „NVO vaidmuo diskriminacijos prevencijoje“ suteikė galimybę kelti NVO atstovų kompetencijas ir sukūrė prielaidas glaudesnei tinklaveikai, kovojant su diskriminacijos apraiškomis visuomenėje. Darbdaviams skirtose apvalaus stalo diskusijose diskriminacijos prevencijos tema buvo diskutuojama apie tai, kokią naudą darbdaviai gali gauti skatindami tolerantišką ir įvairovei atvirą aplinką savo kompanijose ir įstaigose.

2013 metų rudenį buvo pristatyta dokumentinių filmų programa „Nereikalingi žmonės“ skirta herojams, kuriuos visuomenė norėjo nurašyti, išstumti į užribį, geriausiu atveju paprasčiausiai apsimetant, kad jie neegzistuoja. Programa nagrinėjo etninės neapykantos, senatvės, neįgalumo, lyčių lygybės temas. Filmų programą papildė susitikimai su įvairių bendruomenių atstovais. Juose buvo siekiama sukurti erdvę produktyvioms diskusijoms, bendruomenėms aktualių problemų bei galimų sprendimų aptarimui.

Nuo 2012 metų vykdomame projekte vadovaujamasi nuostata, kad į žmogaus teisių pažeidimus negalima žiūrėti selektyviai, o diskriminacijos prevencijos klausimus būtina spręsti kompleksiškai – įgalinant pažeidžiamų grupių atstovus ir formuojant vertybines nuostatas sprendimo ar poveikio galią turinčias grupes. Projekte taikomi inovatyvūs metodai, sudaromos palankios sąlygos įgyti naujų žinių ir kritiškai pažvelgti į egzistuojančius stereotipus.