Projektas „Youth for Equality“

Projektas „Youth for Equality“

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais  – Renkuosi mokyti!, Įvairovės ir edukacijos namai bei Nacionaline Jaunimo Reikalų Koordinatorių Asociacija – įgyvendina projektą „Youth for Equality: Building Resilience Against Gender Stereotypes among Youth in Lithuania“ (liet. Jaunimas už lygybę: Lietuvos jaunimo atsparumo lyčių stereotipams stiprinimas).

Projekto tikslas – spręsti lyčių stereotipų paplitimą ir iš jų kylančias problemas tarp Lietuvos jaunimo, bendradarbiaujant su jaunimu ir kokybiškai ugdant tiesiogiai su jais dirbančių specialistų – pedagogų ir savivaldybių darbuotojų – kompetencijas,  kurie dalyvauja formuojant su jaunimu susijusią politiką nacionaliniu ir vietos lygiu.

Projekto uždaviniai:

  • Tobulinti pedagogų ir savivaldybių atstovų, dirbančių su jaunimu, gebėjimus identifikuoti, reflektuoti ir kovoti su lyčių stereotipais, taip pat įgalinti juos panaudoti šiuos gebėjimus kasdieniame darbe naudojant dokumentinį kiną.
  • Ugdyti Lietuvos jaunimo atsparumą lyčių stereotipams ir jų daromam poveikiui;
  • Didinti visuomenės informuotumą apie lyčių stereotipus ir jų poveikį kasdieniame gyvenime, ypač jaunimo tarpe, siekiant ilgalaikės smurto dėl lyties prevencijos ir lyčių lygybės.

Pagrindinės veiklos:

  • Mokymai edukatoriams bei savivaldybėms;
  • Nepatogaus kino klasės platformos plėtra ir mokymosi veiklų stiprinimas;
  • Įtraukūs užsiėmimai jaunimui;
  • Diskurso analizė, skirta identifikuoti paplitusias lyčių reprezentacijas Lietuvos jaunimo vartojamose socialinėse medijose;
  • Apskritųjų stalų diskusijos su sprendimų priėmėjais;
  • Į jaunimą orientuota komunikacinė kampanija.

Projekto trukmė: 2023 m. balandis – 2025 m. kovas

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa.