Rasizmą ir neapykantą skatinantys asmenys turi būti patraukti atsakomybėn

Rasizmą ir neapykantą skatinantys asmenys turi būti patraukti atsakomybėn

Šių metų kovo 11-osios įvykiai Vilniuje dar kartą parodė, kiek daug pilietinės visuomenės organizacijoms bei valstybės institucijoms reikia nuveikti mažinant nepakantumo apraiškas. Lietuvos žmogaus teisių centras yra ne kartą išreiškęs susirūpinimą dėl augančio rasizmo ir ksenofobijos Lietuvos visuomenėje. Gėdinga nacionalistų eisena, palydėta rasistiniais, antisemitiniais šūkiais, skatinančiais engti ir net susidoroti su Lietuvoje nuo seno gyvenančiomis tautinėmis mažumomis tik patvirtino ankščiau išreikštus perspėjimus.

Tačiau dar didesnį rūpestį kelią ne pats kovo 11-osios incidentas ir radikalių judėjimų stiprėjimas, tačiau atsakingų valstybių reakcija į šių judėjimų nusikalstamus veiksmus. Abejingas policijos pareigūnų elgesys bei požiūris į žygiuojančią ir rasistinius šūkius skanduojančią skustagalvių minią negali būti toleruojamas demokratinėje valstybėje – Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Daugiau nei akivaizdu, kad ši eisena buvo nesankcionuota, nelegali, neatitinkanti susirinkimų įstatyme numatytos taikaus susirinkimo sąvokos. Abejonių taip pat nekelia, kad eisenos metu veidus užsidengusių asmenų skanduoti šūkiai negali būti ginami saviraiškos laisvės ribose, todėl policijos pareigūnai turėjo imtis visų būtinų priemonių, kad tokio pobūdžio eisenai būtų užkirstas kelias, tačiau jokių veiksmų nesiėmė.

Eisenos dalyvių šūkiai išsakyti viešumoje eisenos metu yra nesuderinami ne tik su Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis, bet ir su konkrečiomis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis, numatančiomis baudžiamąją atsakomybę už viešais pareiškimais skatinamą neapykantą tautinių mažumų ar kitų socialinių grupių atžvilgiu.

Lietuvos žmogaus teisių centras yra ne kartą pabrėžęs žmogaus teisių ir pagarbos visoms socialinėms grupėms svarbą Lietuvos visuomenėje. Tolerancijos plėtrai ir taikaus dialogo skatinimui suteikiama ypatinga reikšmė visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, ypač turinti omenyje tai, kad 2008 metai yra paskelbti Europos tarpkultūrinio dialogo metais.

Todėl Lietuvos žmogaus teisių centras kreipiasi į pilietinės visuomenės organizacijas ir siūlo principingai reaguoti į rasizmo apraiškas. LŽTC taip pat kreipsis į valstybės valdžios institucijas ir tikisi, kad bus imtasi ryžtingų veiksmų, kad šis incidentas būtų ištirtas, o žmogaus teises pažeidžiančius ir Lietuvos valstybę tarptautinės bendruomenės akyse kompromituojančius nusikalstamus veiksmus atlikę asmenys bus patraukti baudžiamojon arba administracinėn atsakomybėn.