Romų situacija Lietuvoje: veikla bendruomenės labui

Romų situacija Lietuvoje: veikla bendruomenės labui

Nuo 2015 m. birželio 1 d. Lietuvos žmogaus teisių centras vykdo Europos tinklo prieš rasizmą remiamą projektą “Romų bendruomenės situacija: stebėsena, sąmoningumo kėlimas ir informacijos teikimas bendruomenės labui” (angl. Pulse on Roma situation: monitoring, raising awareness and providing information for the better of the community“).

Projekto tikslas – mažinti institucinę ir iš visuomenės sklindančią diskriminaciją romų tautybės žmonėms Lietuvoje.

Šio tikslo bus siekiama vykdant tokius uždavinius:

  1. Kelti sąmoningumą apie etnines bendruomenes, tarp jų – ir romų, gyvenančias Lietuvoje, dalintis teigiamais pavyzdžiais.
  2. Bendradarbiauti su kitomis NVO ir rinkti informaciją apie būsto problemas, su kuriomis susiduria romai, teikti informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms.
  3. Sukauptą informaciją 2015 metais pateikti JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui.
  4. Prisidėti prie nacionalinės romų integracijos strategijos, stebėti jos įgyvendinimą.

Projektas įgyvendinamas iki 2015 12 31.