Saugios aplinkos kūrimas mokykloje: praktinė pagalba mokytojams ir kitiems specialistams

Saugios aplinkos kūrimas mokykloje: praktinė pagalba mokytojams ir kitiems specialistams

Smurtas lyties pagrindu mokyklose – opi ir daugiasluoksnė problema, kasmet paliečianti tūkstančius vaikų. Nebijodamos spręsti šių iššūkių, mokyklų bendruomenės gali kartu kurti saugesnę aplinką visoms ir visiems bendruomenės nariams.

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba parengė du praktinius ledinius „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“ bei „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“. Metodologijos apžvelgia švietimo bendruomenei aktualius klausimus bei suteikia metodų ir įrankių kalbėtis kalbėtis smurto dėl lyties temomis.

Leidinys „Lygybės laboratorija“ pateikia septynių žingsnių programą, kuri leis nuosekliai planuoti pokyčius mokykloje bei suteiks metodologijų, kuriomis galima naudotis užsiėmimų su moksleiviais metu. Leidinyje pateikta teorinė medžiaga, padėsianti geriau įsigilinti į smurtą lyties pagrindu ir jo kompleksinį pasireiškimą mokyklos aplinkoje. Metodologija skirta mokytojoms, mokyklų darbuotojams, administracijai, socialiniams pedagogams, edukatorėms ir kitoms, siekiančioms kurti mokyklą be smurto.

Leidinį parsisiųsti galima ČIA.

Leidinyje „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ rasite dviejų dienų mokymų aprašymus. Šiais užsiėmimais siekiama didinti mokyklos bendruomenės kompetencijas, suteikti jai pakankamai žinių ir gebėjimų veiksmingam smurto prevencijos mechanizmui kurti, ugdyti supratimą apie lyčių stereotipų ir nuostatų sąsajas su smurtu lyties pagrindu bei ugdyti dalyvių gebėjimus atpažinti skirtingas smurto dėl lyties formas analizuojant praktines situacijas, susijusias su mokyklos aplinka.

Leidinį parsisiųsti galima ČIA.

Metodologijos parengtos įgyvendinant projektą „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje”. Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos žmogaus teisių centras ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis.