Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybos sprendimu 2023 m. gegužės 23 d. 17.30 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Pakartotinis visuotinis susirinkimas vyks mišriu būdu. Gyvai adresu Smetonos g. 5 – 304, Vilnius, taip pat jungiantis nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos – jurate@manoteises.lt.

Preliminari darbotvarkė:

1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko/ės, sekretoriaus/ės, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
3. 2022 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
4. LŽTC finansinės ataskaitos už 2022 m. svarstymas ir tvirtinimas;
5. LŽTC tarybos 2023-2025 m. rinkimas;
6. LŽTC narių peržiūra;
7. Kiti klausimai (administracijos ir narių ryšių palaikymas, finansinė situacija ir kt.);
8. LŽTC visuotinio narių susirinkimo uždarymas.