Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybos sprendimu 2022 m. gegužės 24 d. 18 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Pakartotinis visuotinis susirinkimas vyks adresu Smetonos g. 5 – 311, Vilnius, daugiau informacijos – jurate@manoteises.lt.

Pakartotinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Pakartotinio visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininkės/-o, sekretorės/-iaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas pakartotiniam visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
  3. LŽTC veiklos ataskaitos už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas;
  4. LŽTC finansinės ataskaitos už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas;
  5. LŽTC narių sąrašo peržiūra;
  6. Pakartotinio visuotinio susirinkimo pabaiga.

Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Tarybos sprendimu, priimtu 2022 m. gegužės 10 d.