Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybos sprendimu 2021 m. gegužės 10 d. 18 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas.

Visuotinis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, „Zoom platformoje“, daugiau informacijos – jurate@manoteises.lt.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininkės/-o, sekretorės/-iaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
3. LŽTC veiklos ataskaitos už 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas;
4. LŽTC finansinės ataskaitos už 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas;
5. LŽTC tarybos 2021 – 2023 m. kadencijai išrinkimas;
6. LŽTC direktoriaus/ ėspaieškos klausimoaptarimas;
7. LŽTC visuotinio narių susirinkimo uždarymas.

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Tarybos sprendimu, priimtu 2020 m. balandžio 23 d.