Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro visuotinis narių susirinkimas

Remiantis 2023 balandžio 23 d. Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybos sprendimu, 2023 m. gegužės 9 d. 18 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro visuotinis narių susirinkimas.

Visuotinis narių susirinkimas vyks mišriu būdu. Gyvai – adresu Smetonos g. 5 – 304, Vilnius, taip pat jungiantis nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos – jurate@manoteises.lt.

Preliminari darbotvarkė:

1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininko/ės, sekretoriaus/ės, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
3. 2022 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
4. LŽTC finansinės ataskaitos už 2022 m. svarstymas ir tvirtinimas;
5. LŽTC tarybos 2023-2025 m. rinkimas;
6. LŽTC narių peržiūra;
7. Kiti klausimai (administracijos ir narių ryšių palaikymas, finansinė situacija ir kt.);
8. LŽTC visuotinio narių susirinkimo uždarymas.