Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybos sprendimu 2024 m. gegužės 16 d. 17.30 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas.

Visuotinis susirinkimas vyks mišriu būdu: gyvai adresu Smetonos g. 5 – 304, Vilnius, bei nuotoliu, platformoje „Teams“. Daugiau informacijos – jurate@manoteises.lt.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininkės/-o, sekretorės/-iaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
  3. LŽTC veiklos ataskaitos už 2023 m. svarstymas ir tvirtinimas;
  4. LŽTC finansinės ataskaitos už 2023 m. svarstymas ir tvirtinimas;
  5. Kiti klausimai;
  6. Visuotinio susirinkimo pabaiga.

Informacija paskelbta 2024 m. gegužės 2 d.