Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas

Lietuvos žmogaus teisių centro Tarybos sprendimu 2020 m. liepos 1 d. 18 val. šaukiamas Lietuvos žmogaus teisių centro Visuotinis narių susirinkimas.
Vieta – Lietuvos žmogaus teisių centro biuras, Smetonos g. 5, Vilnius , tel. pasiteirauti (8 5) 2628858.
Visuotinio narių susirinkimo metu stengsimės užtikrinti visų narių saugumą.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Visuotinio narių susirinkimo atidarymas, pirmininkės/-o, sekretorės/-iaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Kvorumo tvirtinimas, darbotvarkės pristatymas visuotiniam narių susirinkimui, darbotvarkės tvirtinimas;
  3. 2019 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
  4. LŽTC finansinės ataskaitos už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas;
  5. LŽTC įstatų keitimas;
  6. LŽTC tarybos išrinktos 2019-2021 m. patvirtinimas;
  7. LŽTC veiklos kryptys 2020-2021 m.;
  8. Kiti klausimai (administracijos ir narių ryšių palaikymas, finansinė situacija ir kt.);
  9. LŽTC visuotinio narių susirinkimo uždarymas.

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Tarybos sprendimu, priimtu 2020 m. gegužės 28 d.

Šiais metais Visuotinis narių susirinkimas skelbiamas vėliau nei įprastai dėl karantino, kuris Lietuvoje paskelbtas nuo kovo 16 d.