Startavo projektas neapykantos nusikaltimų atpažinimui ir efektyviam ištyrimui didinti #MesVisi

Startavo projektas neapykantos nusikaltimų atpažinimui ir efektyviam ištyrimui didinti #MesVisi

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais – Lietuvos policijos mokyklaŽmogaus teisių stebėjimo institutu ir Europos žmogaus teisių fondu – pradeda projektą #MesVisi (darbinis pavadinimas – „#PolicijosMokykla_LT: efektyvaus atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą skatinimas Lietuvoje“ (angl. “„#PoliceAcademy_LT: Promoting Effective Response to Hate Crime and Hate Speech in Lithuania”).

Projektu siekiama stiprinti teisėsaugos pajėgumą efektyviai reaguoti į neapykantos nusikaltimus ir kalbą, mažinti neapykantos nusikaltimų latentiškumą, didinti pasitikėjimą tarp pareigūnų ir nukentėjusiųjų/ pažeidžiamų bendruomenių, skatinti visuomenę atpažinti ir reaguoti į neapykantos nusikaltimus.

Projekto metu bus atliekamas tyrimas, indentifikuosiantis pagrindines kliūtis, trukdančias efektyviai reaguoti į šio tipo nusikaltimus. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, bus rengiama atnaujinta mokymų programa policijos pareigūnams ir Lietuvos policijos mokyklos kursantams.

Siekiant stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų (ypač Generalinės prokuratūros, Policijos departamento, Vidaus reikalų ministerijos), nevyriausybinių organizacijų ir nukentėjusiųjų, bus rengiamas bendradarbiavimo protokolas, kuris palengvins Vidaus reikalų ministerijos neapykantos nusikaltimų prevencijos darbo grupės darbą.

Siekiant geriau suprasti bendruomenių, kenčiančių nuo neapykantos nusikaltimų,  padėtį ir santykį su teisėsaugos institucijomis, bus rengiami susitikimai ir diskusijos, kurių metu bus aptartos praktinės problemos, informuojama, ką reikia daryti ir kur kreiptis susidūrus su neapykantos nusikaltimu. Siekiant paskatinti bendruomenių narius pranešti apie neapykantos nusikaltimus, bus kuriamas internetinis įrankis, skirtas neapykantos nusikaltimams pranešti.

Projekto metu taip pat numatoma raginti visuomenę atpažinti tokius nusikaltimus socialinės reklamos kampanijos metu.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa, sutarties su Europos Komisija nr.  EU project 848353 (REC) REC-AG-2018/REC-RRAC-RACI-AG-2018.