Surengti teisėsaugos atstovų ir bendruomenių susitikimai, parengtos rekomendacijos

Surengti teisėsaugos atstovų ir bendruomenių susitikimai, parengtos rekomendacijos

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu prisidėjo prie Vidaus reikalų ministerijos projekto „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ įgyvendinimo.

Šio projekto rėmuose buvo surengtos penkios diskusijos (Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje), kuriose apie neapykantos nusikaltimų problematiką kvietėme diskutuoti teisėsaugos atstovus  ir neapykantos nusikaltimams pažeidžiamų bendruomenių atstovus. Diskusijų tikslas buvo įsigilinti į konkrečių miestų bendruomenių ir jų patiriamų neapykantos nusikaltimų specifiką, išklausyti bendruomenių narių patirtis bei sukurti erdvę, kur teisėsaugos atstovai ir bendruomenių nariai galėtų apsikeisti kontaktais bei aptarti tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.

Susitikimuose dalyvavo romų, žydų, ukrainiečių, rusų, Lietuvoje gyvenančių užsieniečių, musulmonų, LGBT bei žmonių, turinčių negalią, bendruomenių atstovai. Iš  viso diskusijoe sudalyvavo 55 bendruomenių atstovai ir 58 teisėsaugos atstovai.

Diskusijose dalyviams buvo pristatytas Vidaus reikalų ministerijos užsakymu įvykdytas tyrimas bei konkrečių Lietuvos bendruomenių patiriamų nepaykantos nusikaltimų specifika. Dalyviai iš pažeidžiamų bendruomenių dalinosi asmenine patirtimi, susijusia su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba. Drauge buvo analizuojama, kaip elgtis patyrus neapykantos nusikaltimą ir apie jį pranešti, kad ikiteisminis tyrimas vyktų kuo sklandžiau.

Remiantis surengtų diskusijų turiniu, buvo parengtas praktinis vadovas policijos pareigūnams „Bendradarbiavimas su neapykantos nusikaltimų pažeidžiamomis bendruomenėmis Praktinis vadovas teisėsaugos pareigūnams“. Jame apžvelgta didžiausią socialinę distanciją Lietuvoje patiriančių ir labiausiai neapykantos nusikaltimų paveikiamų bendruomenių (žydų, romų, musulmonų, užsieniečių, LGBT ir žmonių, turinčių negalią) kultūra, pažeidžiamumo pobūdis ir dažnai pasitaikančios neapykantos raiškos formos. Remiantis užsienio valstybių gerosiomis praktikomis, vadove pateikiamos rekomendacijos policijos pareigūnams kaip komunikuoti apie neapykantos nusikaltimus su žiniasklaida, užtikrinant nukentėjusiųjų saugumą ir konfidencialumą, bei kaip užmegzti artimesnius ryšius su pažeidžiamomis bendruomenėmis bei stiprinti tarpusavio pasitikėjimą.

Tikimės, kad naudodamiesi šiuo vadovu, tiesėsaugos atstovai gebės geriau atpažinti neapykantos nusikaltimus ir nepaykantos kalbą, geriau supras neapykantos nusikaltimų moralinę žalą ir užmegs tvirtesnius ryšius su tokių nusikaltimų labiausiai pažeidžiamomis bendruomenėmis.

Projektas „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą (2014–2020). Daugiau apie projektą ČIA.