„Šviečiantys ekranai, kalbantys akmenys. Lietuvos žydų palikimo refleksijos”

„Šviečiantys ekranai, kalbantys akmenys. Lietuvos žydų palikimo refleksijos”

Nuo 2015 m. rugpjūčio 10 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. įgyvendinamas naujas Geros valios fondo remiamas projektas „Šviečiantys ekranai, kalbantys akmenys. Lietuvos žydų palikimo refleksijos”.

PROJEKTO SANTRAUKA:

Projektas „Šviečiantys ekranai, kalbantys akmenys. Lietuvos žydų palikimo refleksijos“ siekia pasinaudoti Lietuvos žmogaus teisių centro dvidešimties metų patirtimi ir turimais įrankiais šviečiant Lietuvos visuomenę apie Lietuvos žydų palikimą, ieškant naujų būdų Holokausto tragedijos refleksijai, įamžinant tragediją patyrusių žmonių likimus:

1. Edukuoti Lietuvos visuomenę apie Lietuvos žydų gyvenimą, kultūrą, skatinti reflektuoti Holokausto tragediją Lietuvoje pasinaudojant festivaliu „Nepatogus kinas“ bei parengiant publikacijų ciklą, skleidžiant straipsnius per visuomenės informavimo priemones ir žmogaus teisių portalą „Mano teisės“;

2. Papasakoti bei įamžinti Lietuvos žydų, kurių šalis neteko Holokausto metu, likimus, prisidėti prie istorinės atminties įtvirtinimo pasitelkiant vokiečių menininko Gunter Demnig projektą „Atminimo akmenys“ (vok. Stolpersteine), taip įtraukiant Lietuvą į didžiausią pasaulio Holokausto aukų memorialą po atviru dangumi;

3. Skatinti viešas diskusijas apie Holokausto atminimą, įamžinimą bei ugdymą Lietuvoje.

PROJEKTO VEIKLOS:

Projektą „Šviečiantys ekranai, kalbantys akmenys. Lietuvos žydų palikimo refleksijos“ sudaro trys elementai: ugdomasis, meninis (estetinis) ir advokacinis. Visi šie elementai tarpusavyje persipina ir sąveikauja, vienas kitą papildydami.

Be to, metų trukmės projektas inovatyviai sujungia skirtingas žmogaus teisių ir Holokausto švietimo metodologijas: Yad Vashem taikomą metodologiją, kalbėjimą apie konkrečius pavyzdžius, asmenis; humanistinį ugdymą (dažniausiai taikomą JAV) ir švietimą kalbant žmogaus teisių ugdymą (dažniausiai taikomą Vakarų Europoje). Tai leis pasiekti skirtingas auditorijas, kurios neturėjo Holokausto ugdymo patirties mokyklose, ir plačiąją visuomenę, keisti istorinę atmintį šių žmonių sąmonėje.

1)         Dokumentinių filmų programos parengimas ir pristatymas

Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ bendradarbiaudamas su Berlyno Kino ir video meno institutu „Arsenalas“, taip pat su Giotės institutu Vilniuje parengs dokumentinių filmų retrospektyvą Holokausto tema. „Arsenalas“ 2015 metus paskyrė Holokausto aukų atminimui ir jų programa „Asynchronous“ pristato 50 dokumentinių ir eksperimentinių filmų skirtų Holokausto tema, iš kurių 10 filmų 2015-siais prikeliami naujam gyvenimui suskaitmeninant ir restauruojant archyve saugotas kino juostas. Projekto rėmuose bus parengta speciali 6-7 dokumentinių filmų programa, kurios dalis, susijusi su Lietuva, bus pristatyta 2016 m. rugpjūčio mėn. 2016 m. 2016 m. spalio mėn. visa programa bus pristatoma kaip speciali jubiliejinio – 10-ojo žmogaus teisių kino festivalio „Nepatogus kinas 2016“ sudėtinė dalis. Filmų programos pristatymus lydės teminės diskusijos, o festivalio metu – ir susitikimai su Berlyno Kino ir video meno instituto „Arsenalas“ atstovais.

2)         „Atminimo akmenų“ (vok. Stolpersteine) memorialo atidengimas trijuose Lietuvos miestuose

Vokiečių menininko projektas „Atminimo akmenys“ (vok. Stolpersteine), pradėtas prieš dvidešimt metų yra plačiai žinomas Europoje bei laikomas didžiausiu memorialu po atviru dangumi. Kiekvienas akmuo simbolizuoja vieno žmogaus asmeninę istoriją ir tragediją. Lietuvos didžiųjų miestų įtraukimas į šį memorialą ne tik įprasmins konkrečių Holokausto aukų atminimą, tačiau suteiks galimybę keisti viešąjį diskursą apie Holokaustą ir jo atminimą Lietuvoje. Atrenkant konkrečias istorijas bus glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos žydų bendruomene, o organizacinius darbus bei teisinį derinimą su Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų savivaldos bei paveldosaugos institucijomis atliks Lietuvos žmogaus teisių centro komanda.

Atminimo akmenų memorialo atidengimo procesą lydės viešųjų ryšių kampanija, publikacijų ciklas, o „Nepatogus kinas“ paskatins dokumentinio kino studentus sukurti trumpametražį filmą, besiremiantį konkrečiomis atrinktomis asmenų gyvenimo istorijomis.

3)         Publikacijų ciklo parengimas ir viešieji ryšiai

Visas projekto veiklas lydės įvairios teminės publikacijos. Ne mažesnis, kaip 18 publikacijų ciklas viso projekto metu bus publikuotas portale „Mano teisės“. Be to, publikacijomis bus dalimasi su kitais žiniasklaidos kanalais.