Žmogaus teises ginančios organizacijos ragina nepriimti įstatymo pakeitimų, kurie iškeltų grėsmes pažeidžiamiems asmenims

Sulaikomi migrantai, bbc.co.uk nuotr.

Žmogaus teises ginančios organizacijos ragina nepriimti įstatymo pakeitimų, kurie iškeltų grėsmes pažeidžiamiems asmenims

Lietuvos žmogaus teisių centras, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Diversity Development Group ir Lietuvos Raudonasis kryžius, žmogaus teisių apsaugos srityje dirbančios organizacijos, 2021 m. liepos 12 d. pateikė pastabas LR Seimui, Vyriausybei bei Vidaus reikalų ministerijai dėl siūlomų pakeitimų LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo ir papildymo projekto Nr. XIV-506.

Sulaikomi migrantai, bbc.co.uk nuotr.

Sulaikomi migrantai, bbc.co.uk nuotr.

Įstatymo pakeitimais siūlyta bet kurį neteisėtai sieną kirtusį užsienietį, neatsižvelgiant į jo pažeidžiamumą bei amžių, sulaikyti be teismo sprendimo, taip pat riboti jų prieigą prie paslaugų. Kartu buvo siūloma nustatyti naują skundų nagrinėjimo sistemą, kuri sudarytų sąlygas grąžinti žmogų į kilmės šalį, nepriėmus galutinio sprendimo dėl prieglobsčio, ir kuri neužtikrintų efektyvių teisinės gynybos priemonių. Priėmus įstatymo pakeitimus, būtų apribota prieglobsčio prašytojų teisė gauti informaciją ir teisinę pagalbą, įskaitant teisę kreiptis į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisarą ir kitas organizacijas, teikiančias specializuotą teisinę pagalbą ar konsultacijas.  Be to, ypatingai sudėtingose situacijose atsirastų pažeidžiami žmonės: vaikai ir nelydimi nepilnamečiai,  nėščios moterys, žmonės su negalia ar lėtinėmis ligomis.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus stebėsenos vizitų laikinose užsieniečių apgyvendinimo vietose duomenimis, sanitarinės sąlygos, kuriose laikomi prieglobsčio prašytojai, yra netinkamos bei stokoja bazinių priemonių. Nustatytas ir medikų apžiūros bei konsultacijų poreikis ir medikamentų nuo alergijų, infekcijų, uodų sukandimo trūkumas. Tad įstatymo pataisose numatytas prieglobsčio prašytojų, įskaitant vaikų ir nelydimų nepilnamečių, judėjimo laisvės suvaržymas apribotų ir paslaugų prieinamumą, kas reikštų kad pažeidžiamų žmonių poreikiai ne tik nebūtų identifikuojami, bet ir nebūtų teikiama jokia pagalba (pavyzdžiui, gydytojo  konsultacijos nėštumo laikotarpiu ar vaistų skyrimas debetu sergantiems žmonėms). Pasirašiusių organizacijų teigimu, nepasirūpinus pažeidžiamų žmonių baziniais  poreikiais, jų buvimas tokiose ir panašiose apgyvendinimo vietose tampa žmogaus teisių pažeidimu. Skundų nagrinėjimo terminų trumpinimas bei leidimas skubos tvarka nagrinėti nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašymus, nevertinant individualių aplinkybių, reikštų, kad ir kankinimus, prievartą, sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą patyrę asmenys būtų vertinami vienodai skubos tvarka. Asmenų teisės judėti ribojimas be teismo sprendimo bei teisinės pagalbos nesuteikimas yra grubus žmogaus teisių pažeidimas.

Kreipimusi primenama, jog prieglobsčio prašytojų (ir pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų)  teisės yra įtvirtintos ES prieglobsčio teisyne (Prieglobsčio procedūrų direktyvoje ir Priėmimo sąlygų direktyvoje) ir kad šios teisės negali būti ribojamos prieglobsčio paprašius didesniam žmonių skaičiui. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad numatant šių teisių ribojimą iš esmės pažeidžiamos ES teisės aktų nuostatos.

Su kreipimosi tekstu ir argumentais susipažinti galima ČIA.