Projektas „Žmogus žmogui žmogus: didesnė parama žmogaus teisėms ir vienas kitam kovoje už lygybę“

Projektas „Žmogus žmogui žmogus: didesnė parama žmogaus teisėms ir vienas kitam kovoje už lygybę“

Lietuvos žmogaus teisių centras, kartu su partneriais įgyvendina projektą „Žmogus žmogui žmogus: didesnė parama žmogaus teisėms ir vienas kitam kovoje už lygybę“.

Projekto tikslai:

 1. Vykdyti tarptautinių žmogaus teisių standartų stebėseną ir skatinti atitiktį tarp Lietuvos nacionalinės teisinės bazės ir tarptautinių žmogaus teisių standartų, siekiant užtikrinti pažeidžiamų grupių (ypač moterų ir LGBTI+ bendruomenės) teisių įgyvendinimą;
 2. Didinti visuomenės palaikymą pažeidžiamoms grupėms, kurios patiria smurtą, diskriminaciją ar neapykantos nusikaltimus (ypač moterims, LGBTI+, etninių ir kt. mažumų bendruomenėms), bei šių grupių lygiateisiškumą užtikrinančioms politinėms ir teisinėms iniciatyvoms.

Projekto uždaviniai:

 1. Stambulo konvencijos nuostatų įtvirtinimas ir visuomeninio palaikymo joms skatinimas.
 2. Tos pačios lyties partnerystės įteisinimo galimybių analizė, advokacija ir visuomenės informuotumo didinimas apie LGBTI+ teises.
 3. Visuomenės sąmoningumo didinimas neapykantos nusikaltimų prevencijai skatinti.


Pagrindinės veiklos:

 • Organizuoti apskritojo stalo diskusijas apie nukentėjusiųjų nuo smurto lyties pagrindu apsaugą bei Lietuvos teisinės sistemos spragas siekiant šią apsaugą užtikrinti. 
 • Rengti teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, kurie didintų atitiktį tarp Stambulo konvencijos nuostatų ir Lietuvos nacionalinės teisinės bazės.
 • Atnaujinti peticijų įrankį portale manoteises.lt, inicijuoti peticiją bei organizuoti eitynes “Atsiimti naktį”, taip siekiant įtraukti visuomenę į pilietines veiklas ir skatinti didesnę paramą Stambulo konvencijos nuostatoms ir lyčių lygybei. 
 • Organizuoti užsiėmimus moksleiviams geografiškai nutolusiose mokyklose naudojantis platforma “Nepatogaus kino klasė”. 
 • Vykdyti visuomenės ir jaunimo informuotumo kampaniją apie vienodo požiūrio principą, lyčių lygybę ir smurto dėl lyties problematiką .
 • Atlikti teisinę tos pačios lyties partnerystės įteisinimo galimybių analizę ir kokybinį tyrimą apie LGBTI+ poreikius. 
 • Organizuoti apskritojo stalo diskusijas su suinteresuotų pilietinės visuomenės organizacijų bei LGBTI+ bendruomenės nariais, siekiant suformuluoti labiausiai bendruomenės poreikius atspindinčius politinius sprendimus. 
 • Rengti teisės aktų pakeitimų pasiūlymus, skirtus tos pačios lyties porų santykių Lietuvoje reguliavimui, siekiant užtikrinti žmogaus teisių standartų įgyvendinimą Lietuvoje. 
 • Vykdyti visuomenės informuotumo kampaniją apie LGBTI+ teises, kuri skatintų vienodo požiūrio principą. 
 • Organizuoti susitikimus ir viešas diskusijas su nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais asmenimis, pažeidžiamų bendruomenių, teisėsaugos institucijų, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, siekiant vystyti tarptautinius žmogaus teisių standartus atitinkantį viešąjį diskursą apie neapykantos nusikaltimus ir jų poveikį bei skatinti dialogą tarp neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų grupių ir teisėsaugos.
 • Sukurti socialinės reklamos vaizdo įrašą neapykantos nusikaltimų prevencijai stiprinti.
 • Inicijuoti peticiją, skatinančią valdžios institucijas bei teisėsaugos struktūras efektyviau kovoti su neapykantos kurstymu.
 • Organizuoti susitikimus su sprendimų priėmėjais, siekiant užtikrinti paramą parengtiems teisės aktų pakeitimų pasiūlymams. 


Projekto trukmė: 2020-10-01 iki 2023-03-31.

Projekto partneriai: VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras ir Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių tyrimų centras

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

2022 m. projekto dalis projekto veiklų – vaizdo įrašų rengimas bei reklama socialinėse medijose – kofinansuota Kanados ambasados skirtos paramos (3 000 Eur) lėšomis.