Projektas #JeiguŽinotum

Projektas #JeiguŽinotum

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Įvairovės edukacijos namais įgyvendina projektą „#JeiguŽinotum“.

Nuo 2023 m. rugsėjo Lietuvos mokyklose įgyvendinama Gyvenimo įgūdžių program, kuri skirta ugdyti mokinių gebėjimus atpažinti ir įveikti atsirandančias problemas. Nors ji atrodo labai svarbi ir naudinga šių dienų kontekste, tačiau viešoje erdvėje prasidėjo masinė dezinformacijos ir pasipriešinimo akcija prieš programoje aptariamas temas ir organizacijų, dirbančių lytiškumo temose puolimo.  Šiuo projektu siekiama kokybiškos, žmogaus teisių diskursą atitinkančios informacijos sklaidos, gindžiamos mokslinėmis žiniomis ir prakatinėmis istorijomis, kuri pasieks nuosaikius, tačiau nerimą dėl vaikų išgyvenančius tėvus bei žmogaus teisėmis besidominčią visuomenės dalį, pasirengusią prisidėti prie ŽT principų sklaidos turimais kanalais. Tai bus daroma renkant ir sisteminant mokslinius duomenis apie LU temų paplitimą tarp jaunimo, o remiantis šia medžiaga bus rengiamos aktualios socialinių medijų žinutės. Kartu bus renkamos jaunimo istorijos, atskleidžiančios informacijos ir žinių trūkumą bei pasitelkiant žinomų nuomonės formuotojų balsą – transliuojamos viešai, prisidedant prie supratimo apie problemos mastą bei GĮP reikalingumą.

Projekto trukmė: 2023 m. lapkričio 10 d. – 2024 m. sausio 15 d.

Projekto vertė: 4952,70 Eur.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo Ad Hoc projektų programos, finansuojamos EEE finasnsinio mechanizmo lėšomis, dalis.